Ingvild Aker

Posisjon: Gruppeleder Risikoanalyse
Telefon: +4741664600

Ingvild Aker er utdannet sivilingeniør i maskin/strømningsteknikk fra NTNU i 2005 og har siden den gang jobbet med rådgivning og analyser innen sikkerhet, beredskap og risikoanalyser. Først 15 år i Lilleaker Consulting før fusjon med Proactima i januar 2021.

Ingvild har teknisk, analytisk og ledelseserfaring gjennom ulike utførende prosjektoppgaver, som prosjektleder, fagleder risikoanalyse og daglig leder av Lilleaker.  Hun har utført analyser og studier for flere O&G utbyggingsprosjekter, både detaljerte kvantitative and kvalitative analyser. Hun er en erfaren bruker av risikoanalyseverktøyet ASAP. Hun har også jobbet med modifikasjonsprosjekter og oppfølging av analyser og sikkerhetsrådgivning for installasjoner i drift.

I flere prosjekter har hun sittet integrert hos kunder og vært en del av sikkerhetsdisiplinen under prosjekteringsfase. Utarbeidelse av sikkerhetsstrategier, ytelsesstandarder, samt utarbeidelse a tekniske spesifikasjoner har vært sentralt i dette.  Hun har også ledet og deltatt i fare- og sikkerhetsgjennomganger (bl.a. HAZID og HAZOP).

Kontakt Ingvild