Ingvild Aker

Ingvild Aker

Posisjon: Leder Teknisk og Operasjonell Sikkerhet
Telefon: +4741664600

Ingvild Aker er utdannet sivilingeniør i maskin/strømningsteknikk fra NTNU i 2005 og har siden den gang jobbet med rådgivning og analyser innen sikkerhet, beredskap og risikoanalyser. Først 15 år i Lilleaker Consulting før fusjon med Proactima i januar 2021.

Ingvild har teknisk, analytisk og ledelseserfaring gjennom ulike utførende prosjektoppgaver, som prosjektleder, fagleder risikoanalyse og daglig leder av Lilleaker.  Hun har utført analyser og studier for flere utbyggingsprosjekter, både detaljerte kvantitative and kvalitative analyser. Hun er en erfaren bruker av risikoanalyseverktøyet ASAP. Hun har også jobbet med modifikasjonsprosjekter og oppfølging av analyser og sikkerhetsrådgivning for installasjoner i drift.

I flere prosjekter har hun sittet integrert hos kunder og vært en del av sikkerhetsdisiplinen under prosjekteringsfase. Utarbeidelse av sikkerhetsstrategier, ytelsesstandarder, samt utarbeidelse a tekniske spesifikasjoner har vært sentralt i dette.  Hun har også ledet og deltatt i fare- og sikkerhetsgjennomganger (bl.a. HAZID og HAZOP).