Jan Terje Birkeland

Jan Terje Birkeland

Posisjon: Konsulent sikkerhet og risikoanalyser