Jo Wiklund

Posisjon: Konsulent Operasjonell og Teknisk sikkerhet
Telefon: +4792280748

Jo Wiklund er utdannet sivilingeniør fra universitetet i Trondheim, 1988. Jo er en erfaren risikoanalytiker som har vært sentral i å utvikle verktøy og metoder som benyttes i oljeindustrien.

Han har erfaring fra analyse av prosessulykker inkludert brann og eksplosjonsanalyse, rørledninger, lagring, skipskollisjoner og mer. De siste årene har jo fokusert på nye energiløsninger inkludert anlegg for hydrogen, karbonfangst og lagring, biodrivstoff og elektrifisering (transformatorer og HVDC-anlegg).