Marianne Fauskanger

Marianne Fauskanger

Posisjon: Konsulent sikkerhet, beredskap og risikoanalyser
Telefon: +4795886757

Marianne Fauskanger har 15 års erfaring innen sikkerhet, beredskap og risikoanalyser. Hun har erfaring som prosjektleder og har utført en rekke risikoanalyser; både detaljerte kvantitative analyser og kvalitative analyser.

Hun har utført analyser og studier for flere offshore-installasjoner og for landanlegg. Sistnevnte har inkludert diverse storulykkesvirksomheter, hydrogenanlegg og anlegg for karbonfangst og-lagring. Etablering av risikokonturer og sikkerhetsavstander har vært en sentral del av analysene for landanlegg.

I flere prosjekter har hun også sittet integrert hos kunder og vært en del av sikkerhetsdisiplinen under prosjekteringsfase. Utarbeidelse av sikkerhetsstrategier og ytelsesstandarder, samt utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner har vært sentralt i dette. Hun har også erfaring som kvalitets- og sikkerhetsrådgiver i Infrastrukturenheten i Sporveien der typiske arbeidsoppgaver var utarbeidelse av kvalitetssystem (i henhold til ISO9001 og ISO 14001), oppfølging av RAMS og utførelse av internrevisjoner.