Morten Løken Lien

Morten Løken Lien

Posisjon: Konsulent risikoanalyser og brannsimuleringer
Telefon: +4793631840

Morten Løken Lien ble uteksaminert fra NTNU i 2010 med en master i teknologi med spesialisering innen fluiddynamikk. Morten jobber primært med kvantitative risikoanalyser og brannsimuleringer, og er en erfaren bruker av CFD-verktøyet Kameleon FireEx (KFX) og risikoanalyseverktøyet ASAP. Han har erfaring fra flere store utbyggingsprosjekter offshore som de faste installasjonene Ivar Aasen og Valemon og FPSO’en Johan Castberg. De senere årene har Morten vært involvert i flere hydrogenprosjekter og karbonfangst-prosjektet (CCS) på Klemetsrud.