Thor Schjetne

Thor Schjetne

Posisjon: Konsulent og Fagleder Helhetlig Risikostyring
Telefon: +47 915 10 778