Thor Schjetne

Thor Schjetne

Posisjon: Konsulent Helhetlig Risikostyring
Telefon: +47 915 10 778

Thor Schjetne er utdannet Sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (maskinlinjen) i 1990, og ble ansatt i Proactima i 2018

I Proactima jobber han med selskapsfusjoner og integrasjonsprosjekter, risikostyring og styringssystemer. Han har erfaring fra flere bransjer (olje& gass, vindturbiner, IT, kraftsektor) som prosjektingeniør, prosjektleder, konsulent, avdelingsleder og leder for forretningsenhet.