Torgrim Huseby

Posisjon: Konsulent Risikostyring og Virksomhetsstyring
Telefon: +47 455 14 384

Torgrim Huseby har over 25 års erfaring med å bistå virksomheter med risikostyring, HMS-styring og kvalitetsstyring. Han har ledet en rekke prosjekter innen disse områdene, både som konsulent og i stabsstillinger, og i ulike bransjer som olje & gass, luftfart, jernbane, produksjonsindustri, avfallsgjenvinning, og offentlige virksomheter.

Torgrim er utdannet distriktshøgskoleingeniør innen teknisk miljøvern og har mastergrad fra NTNU i organisasjon og ledelse med spesialisering i sikkerhet og pålitelighet. Han har internasjonalt sertifikat som kvalitetsleder og kvalitetsrevisor. Han har siden 2013 vært medlem i SN/K 149 Kvalitetsstyring, som er den norske speilkomite for arbeidet med ISO 9001 og andre standarder som utarbeides av ISO/TC 176 Quality management.