Hjem Kundehistorier
Lakseoppdrett på Senja. Foto: Sjømat Norge

Proactima har utviklet unik varsling av lakselus-spredning

Proactima har utviklet en simuleringstjeneste som forutsier hvor og hvordan havstrømmene beveger seg mellom fiskeoppdrettsanlegg.

Proactima kartlegger for NVE hvordan tingenes internett (IoT) brukes i dagens kraftforsyning

På oppdrag fra NVE har Proactima utarbeidet en kartleggingsrapport om bruk av tingenes internett (IoT) i dagens kraftforsyning.

Proactima gratulerer Go-Ahead

Go-Ahead kjører nå tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen og har opprettet hovedkontor i Stavanger.

Valglovutvalget offentliggjør rapporten

Proactima-rapporten om «Sikkerhet i demokratiske prosesser i Norge» er nå offentliggjort.

Trening i krisehåndtering hos DNB

I november gjennomførte Norges Bank en fullskala beredskapsøvelse.

Aktuelt

Proactima bidrar til forslag om ny valglov

Etter tre års arbeid overleverte valglovutvalget i går sitt forslag til ny valglov til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.
Sikring

Mind the gap