Proactima mener

Hvorfor er risikostyring og innovasjon en utfordrende kombinasjon?

Innovasjon er av natur preget av usikkerhet og risiko, og når man starter utviklingen av noe nytt kan man ikke være helt sikker på at man vil lykkes. Allikevel...

Innspill til rammeverk for havvind

Proactima oppfordrer olje- og energidepartementet til å stille høyere krav til HMS i prekvalifiseringen av vindkraft til havs....

Virksomheter må ta omstillingspraten

På vei inn i 2023 tar Trond Winther en titt inn i glasskula, og skriver i Stavanger Aftenblad...

Hydrogen! – mye mer enn jakten på billig fornybar strøm

- Hvem skal gjøre hva, hvor? Og når. Hvem bestemmer, og når tar vi beslutninger. Uten et styringssystem blir ideen en kortlevd suksess, sier Christian.

Trenger egentlig oppstartsselskaper et styringssystem?

- Hvem skal gjøre hva, hvor? Og når. Hvem bestemmer, og når tar vi beslutninger. Uten et styringssystem blir ideen en kortlevd suksess, sier Christian.

Digital pass på alt du eier – det er bærekraftig det!

EU foreslo allerede i 2009 at hver battericelle skulle kunne spores med hjelpe av en QR kode. Som et pass.

Har du en mikrobrikke jeg kan låne eller et par laboratoriehansker?

Leverandørrisiko, som en del av virksomhetsstyring, er en betraktning som mange ikke tenker grundig nok igjennom, sier Päivi til Christian.

Det som var rett i går behøver ikke være rett i dag. Men skal det hindre oss fra handling?

Denne historien beskriver kanskje den største utfordringen i det grønne skiftet. Skal vi foreta oss noe eller skal vi vente på vitenskapelige konklusjoner?