Personvernærklering, Proactima Project Services AS

Proactima Project Services (PPS) er et datterselskap av Proactima. Selskapet ble etablert i 2007 og består i dag av cirka 40 høyt kvalifiserte spesialister innen ulike fagområder.

Proactima AS jobber innenfor ulike bransjer, men særlig innenfor olje- og gassvirksomheten samt kraft- og samferdsselssektoren.

Personene som jobber i PPS har kompetanse innen selskapets ulike felt som for eksemel HMS-ledelse, teknisk sikkerhet, ledelsessystemer, interessentanalyser, kommunikasjon og media.

Under finner du personvernerklæringen for personell som er tilknyttet Proactima gjennom en PPS-avtale.

I forbindelse med innføring av ny Personopplysningslov (som peker på EUs GDPR-forordning), ønsker Proactima Project Services AS, LEVERANDØREN, å opplyse om hvordan vi behandler persondata. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er samtykket og avtale.

Hensikten er å samle inn og behandle relevant informasjon fra selskap og enkeltpersoner som potensielt ønsker å bli en del av – eller er en del av – PPS-porteføljen. Vi ønsker å sikre en hensiktsmessig administrasjon av kontraktsforholdet og ressurssetting av disse, i samsvar med avtale, oppdragsbekreftelser, gjeldende administrative ordninger og lovverk.

PPS-konsulenter skal ha eget foretak for å bli PPSer og er dermed underleverandører.

Sentrale opplysninger som er essensielle for formidling av PPSer er avtale, CV, telefonnummer, epost-adresse og oppdragsbekreftelser.

Relevant informasjon og dokumentasjon inkluderer – i tillegg til åpen informasjon – persondata som adresse, CV, telefonnummer og kompetanserelatert informasjon, gjeldende og tidligere avtaler og oppdragsbekreftelser, andre avtaler, faktisk timeforbruk, medarbeiderutnyttelse, rate-informasjon, kontonummer, etc.

De registrerte er alle personer som er innleid til Proactima og potensielle kandidater.

Mottakere av data er administrasjonsansatte og ledere i Proactima, samt regnskapspersonell i Triangle.

Dataene blir lagret i åpne områder på SharePoint og i mappestruktur under egen PPS-bruker i Outlook. Persondata blir også delt mellom involverte personer gjennom e-post. Persondata som lagres i åpne områder på SharePoint, er vurdert til å ha lav risiko. Tilgang til Outlook er begrenset og kontrollert gjennom teknisk og organisatorisk tilgangsstyring, hvilket gir tilgang kun til autorisert personell i henhold til gjeldende organisasjonsstruktur.

Som PPSer mottar en et tilbud om tilgang til Proactima sin kursportal. Navn og epost-adresse vil da registreres i Mintra Trainingportal. Proactima har signert egen databehandleravtale med Mintra Trainingportal for å sikre at persondata behandles i henhold til personvernloven.

Proactima Project Services AS kan endre eller oppdatere personvernerklæringen uten varsel. Alle slike endringer trer i kraft når de er lagt ut på dette nettstedet. Det er ditt ansvar å overvåke slike oppdateringer. Personvernerklæringen ble sist oppdatert 11.2.2019. Alle persondata relatert til denne prosessen lagres gjennom hele kontraktsperioden. Historiske data (gamle avtaler, CV, epost-korrespondanse) lagres på samme plattform. Du kan til enhver tid be om innsyn om informasjon som er lagret, og be om å bli slettet ved å kontakte: pps@proactima.com