TEMA

Bærekraft

Ambisjoner og mål

På vesentlige bærekraftsområder bør man definere ambisjoner og målsetninger som grunnlag for strategi, handlingsplaner og rapportering. Det kan være vanskelig å sette klart definerte mål og målekriterier innenfor bærekraft/ESG.

Her støtter vi kundene i å forstå de ulike interessentenes forventninger, utviklinger i rammebetingelsene og kunnskap om hvordan konkurrenter og andre virksomheter arbeider med å sette mål for tilsvarende temaer. Vi bistår også med å knytte ambisjoner og mål innenfor disse temaene sammen med det øvrige strategiarbeidet i bedriften.

Ta kontakt

Ivar Kvadsheim

Konsulent Beredskap, Kommunikasjon og Bærekraft

Havbruksseminar om innovasjon, risikostyring og bærekraft

Innovasjon, risikostyring og bærekraft innen havbruk står på dagsorden med åpent arrangement på Havets Hus i Stavanger.

Berit Cathrine Dysjaland starter som HR-leder i Proactima

Berit Cathrine kommer fra Shell, som er anerkjent for å være ledende innenfor HR-feltet.

Kartlegger risikostyring i havbruksnæringen

Proactima går nå i gang med en spørreundersøkelse blant norske laks- og ørretprodusenter og teknologileverandører, på oppdrag for Fiskeridirektoratet.