TEMA

Bærekraft

Integrere og implementere

Bærekraftig virksomhetsstyring handler om å endre styringsfokuset fra en enkel (profit) til en trippel bunnlinje (people, planet, profit). For å lykkes med å skape bærekraftige verdier over tid, må arbeidet leve i selskapet og bli en del av bedriftens «DNA». Vi bidrar til at kundene våre jobber systematisk og målrettet med dette, og innlemmer bærekraft i bedriftens struktur, kultur, kompetanse og ledelse. Alle disse elementene må jobbes med i parallell for å få full effekt av innsatsen og kunne nå målsetningene.

Ta kontakt

Ivar Kvadsheim

Konsulent Beredskap, Kommunikasjon og Bærekraft

Havbruksseminar om innovasjon, risikostyring og bærekraft

Innovasjon, risikostyring og bærekraft innen havbruk står på dagsorden med åpent arrangement på Havets Hus i Stavanger.

Berit Cathrine Dysjaland starter som HR-leder i Proactima

Berit Cathrine kommer fra Shell, som er anerkjent for å være ledende innenfor HR-feltet.

Kartlegger risikostyring i havbruksnæringen

Proactima går nå i gang med en spørreundersøkelse blant norske laks- og ørretprodusenter og teknologileverandører, på oppdrag for Fiskeridirektoratet.