TEMA

Bærekraft

Interessentanalyse

Et grunnleggende prinsipp innen arbeidet med ESG og bærekraft, er å forstå hvordan virksomheten påvirker sine omgivelser. For å få et godt bilde av det, er det nødvendig med en god dialog med de viktigste interessentene. Det betyr i denne sammenheng alle som blir (eller kan bli) vesentlig påvirket av virksomhetens aktiviteter, tjenester eller produkter, eller som kan vesentlig påvirke virksomhetens muligheter til å nå sine mål. En systematisk og metodisk dialog med interessentene er både risikoreduserende, og åpner for muligheter til å finne løsninger som er til gjensidig nytte.

Vi bistår våre kunder med å analysere interessentene sine i et bærekraftperspektiv, og kan også støtte i dialogen med interessenter.

Ta kontakt

Ivar Kvadsheim

Konsulent Beredskap, Kommunikasjon og Bærekraft

Havbruksseminar om innovasjon, risikostyring og bærekraft

Innovasjon, risikostyring og bærekraft innen havbruk står på dagsorden med åpent arrangement på Havets Hus i Stavanger.

Berit Cathrine Dysjaland starter som HR-leder i Proactima

Berit Cathrine kommer fra Shell, som er anerkjent for å være ledende innenfor HR-feltet.

Kartlegger risikostyring i havbruksnæringen

Proactima går nå i gang med en spørreundersøkelse blant norske laks- og ørretprodusenter og teknologileverandører, på oppdrag for Fiskeridirektoratet.