TEMA

Bærekraft

Kommunikasjon/rapportering

Effektiv og åpen kommunikasjon er avgjørende for å bygge tillit til bærekraftarbeidet. De fleste bedrifter har allerede merket forventningene til tydeligere kommunikasjon om bærekraft, og børsnoterte selskap blir allerede møtt med særskilte krav til rapportering. De fleste større og mellomstore bedrifter kommuniserer i dag sin tilnærming til ESG og bærekraft på ulike måter.

Det kan være en årlig rapport som dekker hele bredden av temaer knyttet til bærekraft og ESG, eller det kan være rapportering på spesifikke temaer knyttet til for eksempel leverandørkrav. Uansett er det viktig å sikre god kvalitet på rapporteringen gjennom å bruke etablerte standarder. Vi har erfaring med rapportering etter etablerte standarder, som for eksempel GRI, TCFD, CDP og SASB, og har god oversikt over kommende rapporteringskrav fra blant annet ulike EU-instanser.

Ta kontakt

Ivar Kvadsheim

Konsulent Beredskap, Kommunikasjon og Bærekraft

Havbruksseminar om innovasjon, risikostyring og bærekraft

Innovasjon, risikostyring og bærekraft innen havbruk står på dagsorden med åpent arrangement på Havets Hus i Stavanger.

Berit Cathrine Dysjaland starter som HR-leder i Proactima

Berit Cathrine kommer fra Shell, som er anerkjent for å være ledende innenfor HR-feltet.

Kartlegger risikostyring i havbruksnæringen

Proactima går nå i gang med en spørreundersøkelse blant norske laks- og ørretprodusenter og teknologileverandører, på oppdrag for Fiskeridirektoratet.