TEMA

Bærekraft

Oppfølging og forbedring

Virksomhetens arbeid med bærekraft og ESG er et langsiktig arbeid. Rammebetingelsene og forventningene på dette området er i stadig endring. Det er derfor viktig å regelmessig overvåke og oppdatere seg på det eksterne bildet, og samtidig følge opp og justere arbeidet med ESG og bærekraft i bedriften. Vi bistår våre kunder både med å holde seg oppdatert og å få bærekraft inn som en del av prosessene for læring og kontinuerlig forbedring.

Ta kontakt

Ivar Kvadsheim

Konsulent Beredskap, Kommunikasjon og Bærekraft

Havbruksseminar om innovasjon, risikostyring og bærekraft

Innovasjon, risikostyring og bærekraft innen havbruk står på dagsorden med åpent arrangement på Havets Hus i Stavanger.

Berit Cathrine Dysjaland starter som HR-leder i Proactima

Berit Cathrine kommer fra Shell, som er anerkjent for å være ledende innenfor HR-feltet.

Kartlegger risikostyring i havbruksnæringen

Proactima går nå i gang med en spørreundersøkelse blant norske laks- og ørretprodusenter og teknologileverandører, på oppdrag for Fiskeridirektoratet.