TEMA

Bærekraft

Risiko og muligheter

ESG-risiko, og spesielt klimarisiko, har noen spesielle karaktertrekk sammenlignet med operasjonell risiko:

  • De kan være mer uforutsigbare og spille seg ut over en lenger og mer usikker tidsperiode.
  • Historiske data har liten verdi i vurderingen av framtidig risiko.
  • Risikoene er ofte knyttet til større drivere som har mange fasetter og koblinger og kan påvirke virksomheten i flere dimensjoner.
  • Virksomheten har liten eller ingen kontroll på faktorer som påvirker risikoen eller tiltakene som kreves for å få kontroll.

Vi støtter virksomheter innen ulike bransjer i arbeidet med å vurdere ESG-risiko og -muligheter og å treffe effektive tiltak basert på en god forståelse av årsakssammenhenger, og å integrere ESG-risiko i eksisterende rammeverk for risikostyring. Finansinstitusjoner og investorer setter i økende grad krav til at bedriftene analyserer og rapporterer eksponering for klimarisiko i tråd med globale standarder. Vi har gode erfaringer med å bruke rammeverket fra TCFD (Task Force For Climate-related Financial Disclosures) til å analysere de mulige finansielle konsekvensene av klima- og overgangsrisiko på kort og lang sikt, og hjelper kundene våre med både scenario- og risikoanalysene og ferdigstilling av rapport.

Ta kontakt

Ivar Kvadsheim

Konsulent Beredskap, Kommunikasjon og Bærekraft

Havbruksseminar om innovasjon, risikostyring og bærekraft

Innovasjon, risikostyring og bærekraft innen havbruk står på dagsorden med åpent arrangement på Havets Hus i Stavanger.

Berit Cathrine Dysjaland starter som HR-leder i Proactima

Berit Cathrine kommer fra Shell, som er anerkjent for å være ledende innenfor HR-feltet.

Kartlegger risikostyring i havbruksnæringen

Proactima går nå i gang med en spørreundersøkelse blant norske laks- og ørretprodusenter og teknologileverandører, på oppdrag for Fiskeridirektoratet.