TEMA

Bærekraft

Strategi og planer

Arbeidet med bærekraft bør være nært knyttet til og integreres i virksomhetens mål, strategi og handlingsplaner. Proactima kan bistå i å etablere, evaluere og forbedre forretningsstrategien slik at den tar opp i seg både muligheter og trusler forbundet med bærekraft. Det strategiske arbeidet bygger på en robust vesentlighetsanalyse og risikoanalyse, og gjør selskapet i stand til å sette tydelige mål, velge riktig strategisk tilnærming og definere konkrete handlingsplaner.

Ta kontakt

Ivar Kvadsheim

Konsulent Beredskap, Kommunikasjon og Bærekraft

Havbruksseminar om innovasjon, risikostyring og bærekraft

Innovasjon, risikostyring og bærekraft innen havbruk står på dagsorden med åpent arrangement på Havets Hus i Stavanger.

Berit Cathrine Dysjaland starter som HR-leder i Proactima

Berit Cathrine kommer fra Shell, som er anerkjent for å være ledende innenfor HR-feltet.

Kartlegger risikostyring i havbruksnæringen

Proactima går nå i gang med en spørreundersøkelse blant norske laks- og ørretprodusenter og teknologileverandører, på oppdrag for Fiskeridirektoratet.