Aktører som prekvalifiserer seg og får konsesjon til utbygging setter seg selv i en svært god posisjon i det som kan bli et nytt norsk industrieventyr. Våren 2024 fikk konsortsiet Ventyr tildelt konsesjon på Sørlige Nordsjø II – bunnfast installasjon – den endelig investeringsbeslutning tas i 2027. Utsira Nord er åpnet for flytende havvind, men fristen for å søke om tildeling av areal er utsatt til 2025. Det er identifisert 20 mulige fremtidige utbyggingsområder for havvind spredt langs hele norskekysten.

Utbyggingen av havvind kan gi store muligheter for utbyggingsselskaper, kraftselskaper og leverandørindustri til å lede an i utviklingen av ny bærekraftig teknologi og næringsutvikling.

Veien kan synes uoversiktlig og kompleks og er konkurranseutsatt. Vi i Proactima bidrar med vår kompetanse inn i Norges nye industrieventyr og støtter deg på veien.  

Vi har risikostyring i ryggmargen når vi hver dag går på jobb for å gjøre en forskjell – slik at kundene våre tar bedre beslutninger, kommer i mål og løser samfunnets utfordringer.

Etablerer du deg som en attraktiv samarbeidspartner nå – en troverdig leverandør av havvind – har du mulighet til å ta en posisjon det blir vanskelig å frarøve deg senere. De som er tvers igjennom troverdige, ryddige, organiserte og profesjonelle kan gå en svært lys fremtid i møte.

I flere tiår har vi i Proactima støttet selskaper som ønsker å etablere seg på norsk sokkel – og vi står klare til å bistå nye og etablerte aktører i Norges nye industrieventyr.

Proactima har erfaring fra mange forskjellige sektorer i energibransjen, og kan ta med oss beste praksis på tvers av andre sektorer inn i havvind. Det gjør vi gjennom en risikobasert tilnærming der vi først må forstå hva som er viktig, og deretter prioritere riktig. Vi er flerfaglige og kan bidra med nødvendig faglig ekspertisen underveis, og hele veien til mål. Dernest gjør konsulentene våre reelle og konkrete bidrag i prosjektene, og bidrar med gjennomføringsevne i tillegg til riktig strategi og prioritering. Og sist, men ikke minst: Vi har beviselig lyktes med slike prosjekter mange ganger før.

Større aktører har behov for at vi bidrar med spesialkompetanse innen utvalgte områder, mens de mindre aktørene ønsker at vi bidrar bredt med både kapasitet og kunnskap. Vi er godt rustet for begge deler.