Forbrenning av hydrogen produserer ingen klimagasser, men kan ha høyere fare for branner og eksplosjoner. Flytende ammoniakk er en enklere og sikrere måte å lagre og transportere hydrogen på, enn rent hydrogen. Ammoniakk kan enten omdannes tilbake til hydrogen eller forbrennes direkte. Forbrenning av ammoniakk produsere heller ingen klimagasser. Ammoniakk har lav brann- og eksplosjonsrisiko, men er svært giftig.

Vi har fagekspertise på å vurdere farene som hydrogen og ammoniakk representerer. Vi bidrar med beslutningsstøtte og sørger for at prosjektene tilfredsstiller relevante myndighetskrav. Vi jobber også med organisasjonsutvikling og ledelsesrådgivning.

Vi har risikostyring i ryggmargen når vi hver dag går på jobb for å gjøre en forskjell – slik at kundene våre tar bedre beslutninger, kommer i mål og løser samfunnets utfordringer. I flere tiår har vi i Proactima støttet selskaper som ønsker å etablere seg på norsk sokkel og innen ny energi – og vi står klare til å bistå nye og etablerte aktører i Norge.

Proactima har erfaring fra mange sektorer i energibransjen, og vi tar med oss beste praksis på tvers av andre sektorer inn i hydrogenbransjen. Det gjør vi gjennom en risikobasert tilnærming der vi først må forstå hva som er viktig, og deretter prioritere riktig. Vi er flerfaglige og kan bidra med nødvendig faglig ekspertisen underveis, og hele veien til mål. Dernest gjør konsulentene våre reelle og konkrete bidrag i prosjektene, og bidrar med gjennomføringsevne i tillegg til riktig strategi og prioritering. Og sist, men ikke minst: Vi har beviselig lyktes med slike prosjekter mange ganger før.