TEMA

Helse og arbeidsmiljø

Teknisk arbeidsmiljø (støtte i nybygg og modifikasjoner)

«Teknisk arbeidsmiljø» brukes innen Olje og gass sektoren, som betegnelse på en ingeniør disiplin med ansvar for oppfølging av arbeidsmiljø i nybygg og modifikasjoner. Arbeidet utføres med utgangspunkt i NORSOK standardene for arbeidsmiljø (S-002), utforming av boligkvarter (C-001) og utstyr (C-002).

En krevende situasjon for nybygg prosjekter er når ny teknologi «grønn» teknologi, fjernstyring eller selvstyrte (autonome) operasjoner utfordrer krav i regelverk og standarder. Proactima har spesialister som kan bistå prosjektene i å håndtere dette.

Proactima kan bidra med innleie av spesialister innen teknisk arbeidsmiljø og i utføring av studier, design gjennomganger, fabrikk testing og verifikasjoner (FAT), inspeksjoner og utarbeidelse av nybygg dokumentasjon (As built).

Vi kan også bistå prosjektene i utarbeidelse av områdekrav (WEAL), utforming og oppdatering av områdedokumentasjon (WEAC), samt oppfølging og risikovurdering av avvik.

Vi har også spesialister innen yrkeshygiene, ergonomi og utforming av menneske-maskin-grensesnitt (Man-Machine-Interface, Human Factors).

Vi kan også bistå med å koordinere og utforme SUT søknader i samarbeid med våre kunder.

Ta kontakt

Hans Thore Smedbold

Hans Thore Smedbold

Posisjon:Konsulent Helse og Arbeidsmiljø
Telefon: +47 920 55 948
E-post: hans.thore.smedbold@proactima.com

Hans Thore Smedbold

Konsulent Helse og Arbeidsmiljø

Hvordan håndtere korona-krisen

Vår video viser vi hvordan man benytter risikoverktøy og analyse til å få et oversiktsbilde, skape et handlingsrom og kunne ta informerte beslutninger på så gode tiltak som mulig.

Vær beredt

Norske helsemyndigheter er forberedt på et større utbrudd av coronavirus (COVID 19) i Norge. Er bedriften din det?

Et sunt arbeidsmiljø krever riktige arbeidsmiljø-standarder

Grenseverdier utgjør et viktig grunnlag for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Proactima inviterer til frokostseminar (fullført)

Hvordan få tidlig varsler om trusler som kan ramme bedriften din?