TEMA

Helse og arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøkartlegginger

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Proactima bistår i dette arbeidet. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet. En kartlegging og risikovurdering av farer og problemer trenger ikke å være komplisert. Omfanget varierer med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører. Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Avhengig av kompleksitet kan Proactima bidra med enkle og mer detaljerte kartlegginger og vurderinger. Vi bidrar også som veiledere for våre kunder. Risikovurderingene gjennomføres i tett samarbeid med oppdragsgiver og deres arbeidstakere, verneombud og tillitsvalgte.

To nye medarbeidere starter i Proactima

Proactima styrker igjen teamet og har gleden av å...

Proactima og Vår Energi inngår rammeavtale

Rammeavtalen for HSSEQ-tjenester ble signert fredag 4. juni og er gjeldende for 5 år.

Trine Solvang Nikolaisen startet i Proactima

I Proactima vil Trine jobbe hovedsakelig med strategisk rådgivning innenfor ESG og bærekraft.

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.