TEMA

HMS styring og ledelse

Evalueringer av HMS Kultur

Som en del av kvalitetssikringen er det naturlig å vise resultatet av sikkerhetsrelaterte tiltak som trening, utdanning, endringer i styringssystemer etc. Proactima gir flere verktøy for identifisering og måling av effekt. Produktene omfatter både kvantitative data (forhåndsforsøk gjennom undersøkelser, tester, målinger) og kvalitative (observasjoner, intervjuer) beskrivende data.

Ta kontakt

Richard Heyerdahl

Posisjon:Partner og Seniorrådgiver
Telefon: +47 905 50 971
E-post: richard.heyerdahl@proactima.com

Richard Heyerdahl

Partner og Seniorrådgiver

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.

Proactima har utviklet unik varsling av lakselus-spredning

Proactima har utviklet en simuleringstjeneste som forutsier hvor og hvordan havstrømmene beveger seg mellom fiskeoppdrettsanlegg.

Hvordan håndtere korona-krisen

Vår video viser vi hvordan man benytter risikoverktøy og analyse til å få et oversiktsbilde, skape et handlingsrom og kunne ta informerte beslutninger på så gode tiltak som mulig.

Proactima kartlegger for NVE hvordan tingenes internett (IoT) brukes i dagens kraftforsyning

På oppdrag fra NVE har Proactima utarbeidet en kartleggingsrapport om bruk av tingenes internett (IoT) i dagens kraftforsyning.