TEMA

HMS styring og ledelse

Kartlegging av HMS kultur

Det kan være vanskelig å identifisere aspekter av organisasjonens sikkerhetskultur. Proactimas team inkluderer antropologer, psykologer og andre samfunnsvitere som kan kartlegge de kulturelle dimensjonene av sikkerhet i organisasjonen.

Ta kontakt

Richard Heyerdahl

Posisjon:Partner og Seniorrådgiver
Telefon: +47 905 50 971
E-post: richard.heyerdahl@proactima.com

Richard Heyerdahl

Partner og Seniorrådgiver

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.

Proactima har utviklet unik varsling av lakselus-spredning

Proactima har utviklet en simuleringstjeneste som forutsier hvor og hvordan havstrømmene beveger seg mellom fiskeoppdrettsanlegg.

Hvordan håndtere korona-krisen

Vår video viser vi hvordan man benytter risikoverktøy og analyse til å få et oversiktsbilde, skape et handlingsrom og kunne ta informerte beslutninger på så gode tiltak som mulig.

Proactima kartlegger for NVE hvordan tingenes internett (IoT) brukes i dagens kraftforsyning

På oppdrag fra NVE har Proactima utarbeidet en kartleggingsrapport om bruk av tingenes internett (IoT) i dagens kraftforsyning.