TEMA

HMS styring og ledelse

Kartlegging av HMS kultur

Det kan være vanskelig å identifisere aspekter av organisasjonens sikkerhetskultur. Proactimas team inkluderer antropologer, psykologer og andre samfunnsvitere som kan kartlegge de kulturelle dimensjonene av sikkerhet i organisasjonen.

Ta kontakt

Richard Heyerdahl

Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap og Virksomhetsstyring

Klimarelatert risiko for petroleumsnæringen – hvordan forenkle det komplekse

Dette var hovedbudskapet til Trond Winther, daglig leder i Proactima, på den årlige Risikostyringskonferansen til Norsk petroleumsforening, som ble arrangert denne uken.

To nye medarbeidere starter i Proactima

Proactima styrker teamet og har gleden av å presentere...

Endringene rundt det grønne skiftet vil treffe alle aktører i arbeidslivet

Vi står midt i en pandemi samtidig som klimaendringene påvirker oss i større og større grad. De nye endringene krever omstilling og handling i bedriftene.