AKTUELT NÅ

Pandemi og
kontinuitetsplanlegging

Slik kan Proactima hjelpe under koronakrisen

Proactima har i over 15 år støttet norske private og offentlige virksomheter med krisekommunikasjon, beredskap og kontinuitetsarbeid.

Koronakrisen og virksomheters behov innenfor nettopp disse områdene har gjort at vår kunnskap og erfaring er mer relevant enn noen gang. Vi hjelper nå en rekke andre virksomheter i både privat og offentlig sektor, med håndteringen av denne pandemien.

Vi er 40 personer med spesialkompetanse innen krisehåndtering, mange fra bakgrunn i politi og forsvar, også tidligere journalister. Nå bidrar vi med kapasitet og operative ressurser, samt til en systematisk tilnærming til beredskapsarbeidet og har god kjennskap og erfaring med effektive og smarte prosesser tilpasset dagens virkelighet.

Det handler om å være forberedt!

Eksterne resurser

Vi hjelper deg med:

  • Beredskapsteam
  • Rådgiving fra eksperter
  • Kartlegging og analyse
  • Kurs og opplæring
  • Verktøy

Aktuelle tema:

Bistand fra Proactima? Ta kontakt

Hanne Marit Berge

Hanne Marit Berge

Konsulent Virksomhetsstyring

Konsulent Virksomhetsstyring

Stian Opsahl Hetlevik

Stian Opsahl Hetlevik

Leder Digitale Løsninger

Leder digitale løsninger og kurs

Jo Tidemann

Jo Tidemann

Konsulent Bærekraft, Beredskap og Ledelse

Konsulent Bærekraft, Beredskap og Ledelse

Rune Sjursen

Konsulent Risikostyring og Virksomhetsstyring

Kontakt Rune

Vibeke Langeland Pedersen

Vibeke Langeland Pedersen

Gruppeleder Security og Beredskap

Kontakt Vibeke

Læringsdeling under Korona – fortsatt relevant!

Proactima gjennomførte nettopp en ny runde med erfaringsdeling mellom...

Stavanger kommunes koronahåndtering

Stavanger kommune innledet i vår samarbeid med Helse Stavanger og Proactima.

Proactima arrangerer læringsdeling for koronasituasjonen

Koronasituasjonen medfører store endringer for de fleste virksomhetene i Norge. For å få bidra til læring underveis, har Proactima i løpet av juni arrangert læringsdeling for 35 virksomheter. Dette vil gjøre bedriftene enda bedre i stand til å håndtere høsten og vinterens utfordringer knyttet til pandemien.

Hvordan håndtere korona-krisen

Vår video viser vi hvordan man benytter risikoverktøy og analyse til å få et oversiktsbilde, skape et handlingsrom og kunne ta informerte beslutninger på så gode tiltak som mulig.