AKTUELT NÅ

Pandemi og
kontinuitetsplanlegging

Kartlegging og analyse

Proactima kan bidra med:
  • Risikovurdering; hvordan opprettholde driften av kritiske funksjoner ved stort bortfall av arbeidskraft (svært mange syke/indisponert/i karantene)
  • Scenarioplanlegging inkl. konsekvensvurderinger og handlingsalternativer
  • Oppdatering av kontinuitetsplaner og pandemiplaner

Eksterne resurser

Vi hjelper deg med:

  • Beredskapsteam
  • Rådgiving fra eksperter
  • Kartlegging og analyse
  • Kurs og opplæring
  • Verktøy

Aktuelle tema:

Beredskap og krisekommunikasjon

Proactima tilbyr ledende kompetanse innen krise- og beredskapstjenester. Vi kan bistå med å utvikle alle deler av en komplett beredskaps­organisasjon og har offentlige og...

Samfunnssikkerhet

Risikobildet i samfunnet er i stadig endring. Rekken av sikringshendelser som har rammet nasjonale og internasjonale virksomheter de siste årene er lang. Samfunnet, myndighetene...

Helse og arbeidsmiljø

Proactima tilbyr ledende kompetanse innen helse og arbeidsmiljø. Vi kan bistå med tjenester knyttet til styring og ledelse, samt risikovurdering, kartlegging og overvåking. Vi...

Bistand fra Proactima? Ta kontakt

Hanne Marit Berge
Hanne Marit Berge

Hanne Marit Berge

Posisjon:Konsulent og Fagleder Virksomhetsstyring
Telefon: +47 992 83 884
E-post: hanne-marit.berge@proactima.com

Hanne Marit Berge

Konsulent og Fagleder Virksomhetsstyring

Stian Opsahl Hetlevik
Stian Opsahl Hetlevik

Stian Opsahl Hetlevik

Posisjon:Leder Digitale Løsninger
Telefon: +47 402 14 307
E-post: stian.opsahl.hetlevik@proactima.com

Stian Opsahl Hetlevik

Leder Digitale Løsninger

Jo Tidemann
Jo Tidemann

Jo Tidemann

Posisjon:Konsulent Beredskap og Security
Telefon: +47 990 94 727
E-post: jo.tidemann@proactima.com

Jo Tidemann

Konsulent Beredskap og Security

Rune Sjursen

Posisjon:Avdelingsleder Stavanger
Telefon: +47 926 14 085
E-post: rune.sjursen@proactima.com

Rune Sjursen

Avdelingsleder Stavanger

Kjetil Daatland
Kjetil Daatland

Kjetil Daatland

Posisjon:Konsulent Security
Telefon: +47 474 08 554
E-post: kjetil.daatland@proactima.no

Kjetil Daatland

Konsulent Security

Vibeke Langeland Pedersen
Vibeke Langeland Pedersen

Vibeke Langeland Pedersen

Posisjon:Avdelingsleder Oslo
Telefon: +47 930 30 130
E-post: vibeke.pedersen@proactima.com

Vibeke Langeland Pedersen

Avdelingsleder Oslo

Proactima arrangerer læringsdeling for koronasituasjonen

Koronasituasjonen medfører store endringer for de fleste virksomhetene i Norge. For å få bidra til læring underveis, har Proactima i løpet av juni arrangert læringsdeling for 35 virksomheter. Dette vil gjøre bedriftene enda bedre i stand til å håndtere høsten og vinterens utfordringer knyttet til pandemien.

Hvordan håndtere korona-krisen

Vår video viser vi hvordan man benytter risikoverktøy og analyse til å få et oversiktsbilde, skape et handlingsrom og kunne ta informerte beslutninger på så gode tiltak som mulig.

Proactima støtter virksomheter med Covid-19 håndtering

Proactima har i over 15 år støttet norske private og offentlige virksomheter med krisekommunikasjon, beredskap og kontinuitetsarbeid.