AKTUELT NÅ

Pandemi og
kontinuitetsplanlegging

Situasjonsforståelse, beredskap og kriseledelse

Proactima kan bidra med:
  • Risikovurdering; hvordan opprettholde driften av kritiske funksjoner ved stort bortfall av arbeidskraft (svært mange syke/indisponert/i karantene)
  • Scenarioplanlegging inkl. konsekvensvurderinger og handlingsalternativer
  • Oppdatering av kontinuitetsplaner og pandemiplaner

Eksterne resurser

Vi hjelper deg med:

  • Beredskapsteam
  • Rådgiving fra eksperter
  • Kartlegging og analyse
  • Kurs og opplæring
  • Verktøy

Aktuelle tema:

Bistand fra Proactima? Ta kontakt

Stian Opsahl Hetlevik

Avdelingsleder Proactima Solutions

Leder digitale løsninger

Jo Tidemann

Konsulent Beredskap og Security

Konsulent Bærekraft, Beredskap og Ledelse

Proactima arrangerer læringsdeling for koronasituasjonen

Koronasituasjonen medfører store endringer for de fleste virksomhetene i Norge. For å få bidra til læring underveis, har Proactima i løpet av juni arrangert læringsdeling for 35 virksomheter. Dette vil gjøre bedriftene enda bedre i stand til å håndtere høsten og vinterens utfordringer knyttet til pandemien.

Hvordan håndtere korona-krisen

Vår video viser vi hvordan man benytter risikoverktøy og analyse til å få et oversiktsbilde, skape et handlingsrom og kunne ta informerte beslutninger på så gode tiltak som mulig.