TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Proactima tilbyr ledende kompetanse innen krise- og beredskapstjenester. Vi kan bistå med å utvikle alle deler av en komplett beredskaps­organisasjon og har offentlige og private kunder både nasjonalt og internasjonalt i mange sektorer.

Våre tjenester er basert på tett dialog med kundene, en god forståelse av eksisterende regelverk, den nyeste forskningen og bred erfaring med praktisk krise- og beredskapsarbeid.

Tjenestespekteret omfatter alt fra risiko- og beredskapsanalyserberedskapsplaner og dokumentasjon, systematisk opplæring, trening og øvelser, bistand ved håndtering av uønskede situasjoner, samt evaluering, revisjon, verifikasjon og læring.

Vi er opptatt av å se krise- og beredskapsarbeidet i et helhetlig perspektiv der kultur, struktur og kompetanse integreres og skaper nytteverdi og trygghet.

For eksempel har vi gode løsninger på hvordan ulike fagområder (IKT, HMS, HR, security, kommunikasjon og produksjon/tjenesteyting) best mulig samhandler i en krisesituasjon, samt hvordan man sikrer godt samvirke mellom ulike offentlige og private virksomheter.

Ansatte hos Proactima underviser også i praktiske metoder innen krise- og beredskapsledelse på flere høyskoler/universitet i Norge.

Ta kontakt

Jonas Eriksen

Posisjon:Konsulent Fagleder Beredskap og Krisekommunikasjon
Telefon: +47 482 24 662
E-post: Jonas.eriksen@proactima.com

Jonas Eriksen

Konsulent Fagleder Beredskap og Krisekommunikasjon

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.

Proactima inviterer til frokostseminar (fullført)

Hvordan få tidlig varsler om trusler som kan ramme bedriften din?