Hva vi gjør:

Beredskap og
krisekommunikasjon

Proactima tilbyr ledende kompetanse innen krise- og beredskapstjenester. Vi kan bistå med å utvikle alle deler av en komplett beredskaps­organisasjon og har offentlige og private kunder både nasjonalt og internasjonalt i mange sektorer.

Våre tjenester er basert på tett dialog med kundene, en god forståelse av eksisterende regelverk, den nyeste forskningen og bred erfaring med praktisk krise- og beredskapsarbeid.

Tjenestespekteret omfatter alt fra risiko- og beredskapsanalyserberedskapsplaner og dokumentasjon, systematisk opplæring, trening og øvelser, bistand ved håndtering av uønskede situasjoner, samt evaluering, revisjon, verifikasjon og læring.

Vi er opptatt av å se krise- og beredskapsarbeidet i et helhetlig perspektiv der kultur, struktur og kompetanse integreres og skaper nytteverdi og trygghet.

For eksempel har vi gode løsninger på hvordan ulike fagområder (IKT, HMS, HR, security, kommunikasjon og produksjon/tjenesteyting) best mulig samhandler i en krisesituasjon, samt hvordan man sikrer godt samvirke mellom ulike offentlige og private virksomheter.

Ansatte hos Proactima underviser også i praktiske metoder innen krise- og beredskapsledelse på flere høyskoler/universitet i Norge.

Kontaktpersoner

Tjenester

Proactima bidrar til et bærekraftig samfunn ved å hjelpe våre kunder i å forstå og håndtere trusler og muligheter knyttet til bærekraft og ESG.