TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Opplæring, trening og øvelser

Proactima kan organisere og arrangere alle former for opplæring, trening og øvelser innen krise- og beredskap, enten som standardløsninger, eller tilpasset organisasjonen, driften og plasseringen.

For eksempel opplæring og coaching for alle typer roller og team i en beredskapsorganisasjon, diskusjonsøvelser, spilløvelser og fullskalaøvelser. Scenarioer tilpasses etter behov og kan for eksempel omhandle ulykker med skade på liv, helse og miljø, stans i produksjon eller tjenesteyting, security-hendelser som gisseltaking og terror, IKT og informasjonssikkerhet, tap av omdømme, osv.

Vi har erfarne markører for rollespill eller praktiske øvelser i operasjonsrommet, pårørendesenter, etc., etter behov. Mediene vil også være en viktig faktor i en ekte situasjon, og vi har lang erfaring med opplæring for dette, fra moderat medietrykk til fullskala øvelse med TV- og radiosendinger og digitale medier.

Proactima har erfaring fra store nasjonale og internasjonale øvelser, for eksempel Øvelse Gemini (Forsvaret), Øvelse Nordlys (Politiet) samt trening og øvelser i regi av EU og FN. Vi gjennomfører årlig mange opplæringstiltak innen krise- og beredskap og kan også holde kurs og opplæring i øvelsesplanlegging

Vi har god kunnskap om kompetansekrav i eksisterende regelverk samt metoder og prosesser for kompetansestyring innen krise- og beredskap. Alle våre leveranser innen opplæring, trening og øvelser baserer seg på tilpasset progresjon i læring – i tett dialog med kunden.

Vi har praktiske metoder og verktøy for systematisk kompetanseheving og kontinuerlig forbedring gjennom evaluering og læring.

Ta kontakt

Jo Tidemann

Konsulent Bærekraft, Beredskap og Ledelse

Geir Hovind-Breisnes har startet i Proactima

Vi har gleden av å presentere Geir Hovind-Breisnes som...

Proactima bistår BKK innen sikring og beredskap

Proactima har blitt tildelt en ny rammeavtale innen sikring...

Proactima og Skanska inngår rammeavtale

Proactima har inngått en ny rammeavtale innen HSEEQ-tjenester med...

Oda Renate Nødtvedt starter i Proactima i dag

Vi har gleden av å presentere Oda Renate Nødtvedt som...