TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Beredskapsplaner og dokumentasjon

Proactima bruker svært kompetente konsulenter med betydelig praktisk erfaring fra myndighetsrevisjoner, offentlige beredskapsorganer, nasjonale granskinger samt private og frivillige beredskapsaktører.

Vi har erfaring fra lokale, regionale, nasjonale og internasjonale beredskapsorganisasjoner, fra innsats på et skadested, til strategiske og omdømme-relaterte vurderinger. Dette gjør oss i stand til å forstå behovene i en beredskapsorganisasjon og realisere dem som korrekt og effektiv beredskapsdokumentasjon.

Spesielt legger vi vekt på å sikre dokumentasjon som kobler sammen alle deler innen krise- og beredskap og som i tillegg er tilpasset organisasjonens fagområder, struktur og omgivelser. Vi har også stor erfaring med å tilpasse beredskapsdokumentasjon for elektroniske verktøy.

Eksempler på beredskapsdokumentasjon kan være beredskapspolicy, beredskapsplaner for ulike nivåer i en beredskapsorganisasjon, prosedyrer og instrukser, rollebeskrivelser, aksjonsplaner, planer for krisekommunikasjon, planer for mottakssenter og pårørendehåndtering, brodokumenter- og samarbeidsavtaler, kontinuitetsplaner samt planer for håndtering av langvarige krise- og beredskapssituasjoner.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon

Proactima bistår BKK innen sikring og beredskap

Proactima har blitt tildelt en ny rammeavtale innen sikring...

Proactima og Skanska inngår rammeavtale

Proactima har inngått en ny rammeavtale innen HSEEQ-tjenester med...

Oda Renate Nødtvedt starter i Proactima i dag

Vi har gleden av å presentere Oda Renate Nødtvedt som...

Proactima og Vår Energi inngår rammeavtale

Rammeavtalen for HSSEQ-tjenester ble signert fredag 4. juni og er gjeldende for 5 år.