TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Beredskapsplaner og dokumentasjon

Proactima bruker svært kompetente konsulenter med betydelig praktisk erfaring fra myndighetsrevisjoner, offentlige beredskapsorganer, nasjonale granskinger samt private og frivillige beredskapsaktører.

Vi har erfaring fra lokale, regionale, nasjonale og internasjonale beredskapsorganisasjoner, fra innsats på et skadested, til strategiske og omdømme-relaterte vurderinger. Dette gjør oss i stand til å forstå behovene i en beredskapsorganisasjon og realisere dem som korrekt og effektiv beredskapsdokumentasjon.

Spesielt legger vi vekt på å sikre dokumentasjon som kobler sammen alle deler innen krise- og beredskap og som i tillegg er tilpasset organisasjonens fagområder, struktur og omgivelser. Vi har også stor erfaring med å tilpasse beredskapsdokumentasjon for elektroniske verktøy.

Eksempler på beredskapsdokumentasjon kan være beredskapspolicy, beredskapsplaner for ulike nivåer i en beredskapsorganisasjon, prosedyrer og instrukser, rollebeskrivelser, aksjonsplaner, planer for krisekommunikasjon, planer for mottakssenter og pårørendehåndtering, brodokumenter- og samarbeidsavtaler, kontinuitetsplaner samt planer for håndtering av langvarige krise- og beredskapssituasjoner.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel.

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.