TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Beredskapsrevisjoner – ISO standard

Vi gjennomfører også revisjoner innen krise- og beredskap for organisasjoner og deres underleverandører. Revisjoner utføres i henhold til anerkjente metoder, for eksempel i henhold til gjeldende ISO standarder.

Proactima tilbyr verifikasjoner for å teste gjeldende beredskap. Dette er i hovedsak øvelser (varslede og ikke-varslede) som skal verifisere at organisasjonens beredskap er i henhold til forventninger og krav spesifisert i regelverk eller av organisasjonen selv. 

Ta kontakt

Jo Tidemann

Konsulent Bærekraft, Beredskap og Ledelse

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel.

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.