TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Kontinuitetsledelse – Business Continuity Management

Med dagens tette koblinger og interaktive samfunn er flere og flere organisasjoner opptatt av å sikre kontinuitet i produksjon og tjenesteyting. Proactima leverer helhetlige rammeverk og systemer innen driftskontinuitet tilpasset den enkelte organisasjons behov.

Vi gjennomfører også kontinuitetsanalyser for å kartlegge forhold som kan redusere og forhindre en stabil produksjon og tjenestelevering for ulike organisasjoner. Kontinuitetsanalysene belyser kritiske forhold organisasjoner må sikre og gjøre robust for å minimalisere tap.

Proactima leverer også kontinuitetsplaner som sikrer gjennomtenkte tiltak og prioriteringer dersom organisasjoner opplever fare for, eller reelle, langvarige avbrudd i produksjon og tjenesteyting. Anerkjente standarder innen driftskontinuitet benyttes som grunnlag for våre tjenester.  Vi er også opptatt av å sikre god sammenheng mellom normal drift, krise- og beredskap og driftskontinuitet.

Ta kontakt

Hanne Marit Berge

Hanne Marit Berge

Posisjon:Konsulent og Fagleder Virksomhetsstyring
Telefon: +47 992 83 884
E-post: hanne-marit.berge@proactima.com

Hanne Marit Berge

Konsulent og Fagleder Virksomhetsstyring

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.

Proactima inviterer til frokostseminar (fullført)

Hvordan få tidlig varsler om trusler som kan ramme bedriften din?