TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Krise- og beredskapsledelse

Mange ledere som har opplevd kriser og ulykker i sin organisasjon forteller at disse situasjonene er det mest krevende de har opplevd som leder. Proactima har jobbet med mange ulike ledere og lederteam for å forberede dem til slike krevende situasjoner.

Vi ligger i front med å utvikle metoder og verktøy som tilrettelegger for effektive arbeidsmetoder og resultater i krise- og beredskapssituasjoner. Metodene og verktøyene baserer seg på oppdatert kunnskap innen forskning og vår lange erfaring med hva som fungerer effektivt i praktisk krise- og beredskapsledelse.

For eksempel har Proactima vært betydelig involvert i utvikling av Proaktiv stabsmetodikk, metodikk for interessenthåndtering i krisekommunikasjon, samt skandinavisk tilpasning av Incident Command System/Incident Management System.

Vi er opptatt av å tilrettelegge best mulig for krise- og beredskapsledelsen i god dialog med kundenes ønsker og ambisjonsnivå. Dette innebærer blant annet å gi råd innen valg av verktøy, arbeidsprosesser, arbeidsmetoder, ansvarsfordeling og praktisk gjennomføring for å sikre enkel og effektiv krise- og beredskapsledelse.

Proactimas rådgivere har erfaring fra operativ krise- og beredskapsledelse og kan bidra på alle nivå, fra innsatsledelse på et skadested til overordnet strategisk nivå (nasjonalt og internasjonalt).

Våre rådgivere har god forståelse av virksomhetsstyring, risikostyring, samt organisatoriske og menneskelige forhold som påvirker effektiviteten og gjennomføringskraften til en krise- og beredskapsledelse.

Ta kontakt

Jonas Eriksen

Posisjon:Konsulent Fagleder Beredskap og Krisekommunikasjon
Telefon: +47 482 24 662
E-post: Jonas.eriksen@proactima.com

Jonas Eriksen

Konsulent Fagleder Beredskap og Krisekommunikasjon
Jo Tidemann

Jo Tidemann

Posisjon:Konsulent Beredskap og Security
Telefon: +47 990 94 727
E-post: jo.tidemann@proactima.com

Jo Tidemann

Konsulent Beredskap og Security

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.

Proactima inviterer til frokostseminar (fullført)

Hvordan få tidlig varsler om trusler som kan ramme bedriften din?