TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Krise- og beredskapsledelse

Mange ledere som har opplevd kriser og ulykker i sin organisasjon forteller at disse situasjonene er det mest krevende de har opplevd som leder. Proactima har jobbet med mange ulike ledere og lederteam for å forberede dem til slike krevende situasjoner.

Vi ligger i front med å utvikle metoder og verktøy som tilrettelegger for effektive arbeidsmetoder og resultater i krise- og beredskapssituasjoner. Metodene og verktøyene baserer seg på oppdatert kunnskap innen forskning og vår lange erfaring med hva som fungerer effektivt i praktisk krise- og beredskapsledelse.

For eksempel har Proactima vært betydelig involvert i utvikling av Proaktiv stabsmetodikk, metodikk for interessenthåndtering i krisekommunikasjon, samt skandinavisk tilpasning av Incident Command System/Incident Management System.

Vi er opptatt av å tilrettelegge best mulig for krise- og beredskapsledelsen i god dialog med kundenes ønsker og ambisjonsnivå. Dette innebærer blant annet å gi råd innen valg av verktøy, arbeidsprosesser, arbeidsmetoder, ansvarsfordeling og praktisk gjennomføring for å sikre enkel og effektiv krise- og beredskapsledelse.

Proactimas rådgivere har erfaring fra operativ krise- og beredskapsledelse og kan bidra på alle nivå, fra innsatsledelse på et skadested til overordnet strategisk nivå (nasjonalt og internasjonalt).

Våre rådgivere har god forståelse av virksomhetsstyring, risikostyring, samt organisatoriske og menneskelige forhold som påvirker effektiviteten og gjennomføringskraften til en krise- og beredskapsledelse.

Ta kontakt

Jonas Eriksen

Fagleder Beredskap og Krisekommunikasjon

Jo Tidemann

Konsulent Bærekraft, Beredskap og Ledelse

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel.

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.