TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Krisekommunikasjonsplaner

En krisekommunikasjonsplan er en del av den større beredskapsplan. Planen beskriver roller og ansvar for de i bedriften som håndterer kommunikasjonen under en hendelse. Den beskriver interaksjonen med øvrig beredskapsteam og omfatter selskapets prinsipper for kommunikasjon.

Planen omfatter også varslingsrutiner og er et praktisk verktøy som sammenfatter alle aspekter ved krisekommunikasjonshåndteringen som rolle sjekklister, templater for pressemeldinger, valg av kommunikasjonskanaler, oppsett av pressekonferanser etc.

Proactima har bistått en rekke selskaper i utforming av krisekommunikasjonsplaner. Vi skreddersyr planen til den enkelte bedrift, men sørger for at de avgjørende elementene for i størst mulig grad å lykkes med kommunikasjonsarbeidet er inkludert i planen.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Posisjon:Konsulent Kommunikasjon
Telefon: 90509900
E-post: hilde.waaler@proactima.com

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.

Proactima inviterer til frokostseminar (fullført)

Hvordan få tidlig varsler om trusler som kan ramme bedriften din?