TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Kurs for callhandlere – under kriser

Når krisen rammer må selskapet forholde seg til en massiv interesse fra omverdenen. I løpet av minutter opplever bedriften en enorm pågang fra media og stort trykk fra pressgrupper, andre interessenter og samfunnet forøvrig.

For å imøtekomme forventninger knyttet til respons fra selskapet, er det hensiktsmessig å trene opp et team med ‘callhandlere’ som vil kunne formidle fakta rundt hendelsen og selskapets budskap til omverdenen. P

ågangen spesielt på selskapets telefoner og publikumskanaler vil kunne bli stor. Både fra virkelighet og øvelser ser vi at mange callhandlerteam trenger øvelse og kursing i å gjøre en god – og riktig jobb – ved ulykkessituasjoner og under uønskede hendelser. Det er informasjon som er uproblematisk å kommunisere og det er informasjon som ikke skal formidles, som tvert imot skal håndteres av politi og nødetater.

Omverdenen kan utøve stort press for å for å få tilgang til sensitiv informasjon og kunnskap og trening knyttet til dette er svært viktig. Mediekunnskap og kjennskap til journalisters metode er også avgjørende.

Proactima har lang erfaring med å trene opp callhandlere og har egne kurs for denne spesielle gruppen i krisehåndteringsarbeidet.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel.

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.