Beredskap og krisekommunikasjon:

Kurs i krisekommunikasjon

Proactima holder jevnlig kurs innenfor krisekommunikasjon. Kursene kan skreddersys bedriften og formes som en workshop over en dag eller holdes som en kortere timesseanse feks. for bedriftens ledergruppe.

Kurset gir et overblikk over prinsipper for suksessfull håndtering av kommunikasjonen under en krise eller større ulykke, og er basert på beste praksis metode for krisekommunikasjon. Det legges vekt på å inkludere caser og eksempler fra norsk og internasjonalt samfunnsliv på hendelser som kan danne læringsgrunnlag for bedre håndtering av kriser i fremtiden.

Vi gir også et innblikk i det moderne media og journalistene arbeidsmetoder og prioriteringer. Kursene fokuserer på de utfordringene vi ser i dagens komplekse informasjonsflom med døgnet rundt publisering og hvordan dette påvirker kommunikasjonsarbeidet under en krisehendelse. Vi ser også på sosiale medier, fake news og bildemanipulasjoner og adresserer hvordan vi skal forholde oss til dagens informasjon kompleksitet i krisehåndteringen.

Kontaktpersoner

Tjenester

Proactima bidrar til et bærekraftig samfunn ved å hjelpe våre kunder i å forstå og håndtere trusler og muligheter knyttet til bærekraft og ESG.