TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Kurs i krisekommunikasjon

Proactima holder jevnlig kurs innenfor krisekommunikasjon. Kursene kan skreddersys bedriften og formes som en workshop over en dag eller holdes som en kortere timesseanse feks. for bedriftens ledergruppe.

Kurset gir et overblikk over prinsipper for suksessfull håndtering av kommunikasjonen under en krise eller større ulykke, og er basert på beste praksis metode for krisekommunikasjon. Det legges vekt på å inkludere caser og eksempler fra norsk og internasjonalt samfunnsliv på hendelser som kan danne læringsgrunnlag for bedre håndtering av kriser i fremtiden.

Vi gir også et innblikk i det moderne media og journalistene arbeidsmetoder og prioriteringer. Kursene fokuserer på de utfordringene vi ser i dagens komplekse informasjonsflom med døgnet rundt publisering og hvordan dette påvirker kommunikasjonsarbeidet under en krisehendelse. Vi ser også på sosiale medier, fake news og bildemanipulasjoner og adresserer hvordan vi skal forholde oss til dagens informasjon kompleksitet i krisehåndteringen.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel.

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.