TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Medietrening og talspersontrening

Proactima har en bred kursportefølje for både innledende medietrening, medietrening for viderekommende, talspersontrening, mediekunnskap og trening i budskapsutvikling. Medietreningskurset skal sette deltakerne i stand til å møte journalister på en god og profesjonell måte. Vi gir en grundig innføring i så vel tradisjonelle mediekanaler som moderne sosiale nettverk.

Proactima har to separate modulnivåer for talspersonstrening og formidling til media, avhengig av hvor godt trent deltagerne er fra før og hvilket nivå kursdeltagerne ligger på; Medietrening nivå 1 og nivå 2.

Vår filosofi er at deltakerne vil vokse på konstruktiv læring, og vi ønsker å skape trygghet som en god ramme rundt våre treninger. Det er viktig at deltakerne føler mestring i møte med journalister.

Sentralt i all treningen vil være budskapsutvikling. Av erfaring vet vi at budskapsutvikling og formulering av strategisk riktig budskap er avgjørende for om man vil lykkes i håndtering av kommunikasjonen med omverdenen.

Hoveddelen av treningen vil være praktiske øvelser i flere omganger, gjerne både med og uten kamera.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel.

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.