TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Medietrening og talspersontrening

Proactima har en bred kursportefølje for både innledende medietrening, medietrening for viderekommende, talspersontrening, mediekunnskap og trening i budskapsutvikling. Medietreningskurset skal sette deltakerne i stand til å møte journalister på en god og profesjonell måte. Vi gir en grundig innføring i så vel tradisjonelle mediekanaler som moderne sosiale nettverk.

Proactima har to separate modulnivåer for talspersonstrening og formidling til media, avhengig av hvor godt trent deltagerne er fra før og hvilket nivå kursdeltagerne ligger på; Medietrening nivå 1 og nivå 2.

Vår filosofi er at deltakerne vil vokse på konstruktiv læring, og vi ønsker å skape trygghet som en god ramme rundt våre treninger. Det er viktig at deltakerne føler mestring i møte med journalister.

Sentralt i all treningen vil være budskapsutvikling. Av erfaring vet vi at budskapsutvikling og formulering av strategisk riktig budskap er avgjørende for om man vil lykkes i håndtering av kommunikasjonen med omverdenen.

Hoveddelen av treningen vil være praktiske øvelser i flere omganger, gjerne både med og uten kamera.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon

Geir Hovind-Breisnes har startet i Proactima

Vi har gleden av å presentere Geir Hovind-Breisnes som...

Proactima bistår BKK innen sikring og beredskap

Proactima har blitt tildelt en ny rammeavtale innen sikring...

Proactima og Skanska inngår rammeavtale

Proactima har inngått en ny rammeavtale innen HSEEQ-tjenester med...

Oda Renate Nødtvedt starter i Proactima i dag

Vi har gleden av å presentere Oda Renate Nødtvedt som...