TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Operativ krisekommunikasjonshåndtering (MRT)

Proactima har lang og omfattende erfaring med å støtte selskaper i deres kriskommunikasjonshåndtering, både fra reelle krisesituasjoner og i en rekke øvelser. Vi har bistått en rekke selskaper, spesielt innenfor olje-og gass industrien.

Tjenesten omfatter all form for operativ assistanse som eksempelvis kan være ekstra ressurser under en hendelses som utarbeider og sender ut pressemeldinger, utarbeider Q&As, monitorere media inklusive sosiale media for interessentgruppe meninger, opererer sosiale medier, utarbeider budskap, prepper talspersoner, koordinerer informasjonsflyt mellom ulike aktører, svarer på henvendelser fra nasjonale og internasjonale media og bistår i forberedelser og gjennomføring av pressekonferanser.

Proactima kan også hvis ønskelig tilby en Media Respons Team-tjeneste (MRT) som er en vakttjeneste med et kontinuerlig tilgang (24/7) til et operativ kommunikasjonsvaktlag. Vår MRT-tjeneste er tuftet på solide kunnskaper om kommunikasjonsfaget. I tillegg er våre medie- og kommunikasjonstjenester forankret i et sterkt sikkerhetsfaglig miljø. Alle som går MRT-vakter har gått gjennom Proactimas trenings- og opplæringsmatrise for beredskap, og har solid erfaring fra denne typen vaktordninger gjennom en rekke oppdrag for ulike bedrifter de siste 10 årene.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Posisjon:Konsulent Kommunikasjon
Telefon: 90509900
E-post: hilde.waaler@proactima.com

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon
Ivar Kvadsheim

Ivar Kvadsheim

Posisjon:Konsulent Beredskap, Kommunikasjon og Bærekraft
Telefon: +47 924 26 086
E-post: ivar.kvadsheim@proactima.com

Ivar Kvadsheim

Konsulent Beredskap, Kommunikasjon og Bærekraft

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.

Proactima inviterer til frokostseminar (fullført)

Hvordan få tidlig varsler om trusler som kan ramme bedriften din?