TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Operativ krisekommunikasjonshåndtering (MRT)

Proactima har lang og omfattende erfaring med å støtte selskaper i deres kriskommunikasjonshåndtering, både fra reelle krisesituasjoner og i en rekke øvelser. Vi har bistått en rekke selskaper, spesielt innenfor olje-og gass industrien.

Tjenesten omfatter all form for operativ assistanse som eksempelvis kan være ekstra ressurser under en hendelses som utarbeider og sender ut pressemeldinger, utarbeider Q&As, monitorere media inklusive sosiale media for interessentgruppe meninger, opererer sosiale medier, utarbeider budskap, prepper talspersoner, koordinerer informasjonsflyt mellom ulike aktører, svarer på henvendelser fra nasjonale og internasjonale media og bistår i forberedelser og gjennomføring av pressekonferanser.

Proactima kan også hvis ønskelig tilby en Media Respons Team-tjeneste (MRT) som er en vakttjeneste med et kontinuerlig tilgang (24/7) til et operativ kommunikasjonsvaktlag. Vår MRT-tjeneste er tuftet på solide kunnskaper om kommunikasjonsfaget. I tillegg er våre medie- og kommunikasjonstjenester forankret i et sterkt sikkerhetsfaglig miljø. Alle som går MRT-vakter har gått gjennom Proactimas trenings- og opplæringsmatrise for beredskap, og har solid erfaring fra denne typen vaktordninger gjennom en rekke oppdrag for ulike bedrifter de siste 10 årene.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon

Ivar Kvadsheim

Konsulent Beredskap, Kommunikasjon og Bærekraft

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel.

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.