TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Operativ krisekommunikasjonshåndtering (MRT)

Proactima har lang og omfattende erfaring med å støtte selskaper i deres kriskommunikasjonshåndtering, både fra reelle krisesituasjoner og i en rekke øvelser. Vi har bistått en rekke selskaper, spesielt innenfor olje-og gass industrien.

Tjenesten omfatter all form for operativ assistanse som eksempelvis kan være ekstra ressurser under en hendelses som utarbeider og sender ut pressemeldinger, utarbeider Q&As, monitorere media inklusive sosiale media for interessentgruppe meninger, opererer sosiale medier, utarbeider budskap, prepper talspersoner, koordinerer informasjonsflyt mellom ulike aktører, svarer på henvendelser fra nasjonale og internasjonale media og bistår i forberedelser og gjennomføring av pressekonferanser.

Proactima kan også hvis ønskelig tilby en Media Respons Team-tjeneste (MRT) som er en vakttjeneste med et kontinuerlig tilgang (24/7) til et operativ kommunikasjonsvaktlag. Vår MRT-tjeneste er tuftet på solide kunnskaper om kommunikasjonsfaget. I tillegg er våre medie- og kommunikasjonstjenester forankret i et sterkt sikkerhetsfaglig miljø. Alle som går MRT-vakter har gått gjennom Proactimas trenings- og opplæringsmatrise for beredskap, og har solid erfaring fra denne typen vaktordninger gjennom en rekke oppdrag for ulike bedrifter de siste 10 årene.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon

Ivar Kvadsheim

Konsulent Beredskap, Kommunikasjon og Bærekraft

Proactima bistår BKK innen sikring og beredskap

Proactima har blitt tildelt en ny rammeavtale innen sikring...

Proactima og Skanska inngår rammeavtale

Proactima har inngått en ny rammeavtale innen HSEEQ-tjenester med...

Oda Renate Nødtvedt starter i Proactima i dag

Vi har gleden av å presentere Oda Renate Nødtvedt som...

Proactima og Vår Energi inngår rammeavtale

Rammeavtalen for HSSEQ-tjenester ble signert fredag 4. juni og er gjeldende for 5 år.