TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Pårørende-kommunikasjon

Ivaretakelse av pårørende og andre involverte i en kritisk hendelse er sentralt i god krisehåndtering, og krever trening og kunnskap. Erfaring viser også at omverdenens opplevelse av krisehåndteringen, påvirkes av hvordan pårørende og andre involverte har blitt ivaretatt. Profesjonell og etisk riktig kommunikasjon til de som er berørt, pårørende og egne ansatte krever god planlegging og forberedelse.

Profesjonell kommunikasjon er et langsiktig arbeid som kan inkludere et større ansvar fra ansikt-til-ansikt møte med de pårørende til forberedelser rundt begravelser og memorial tjenester for familier og myndighetspersoner på et senere tidspunkt.

Proactima leverer kurs med teori og praktisk trening gjennom telefonøvelser og rollespill for aktuelle grupper, som ansatte i resepsjonen, ansatte som deltar i callcenter eller andre aktuelle grupper i kriseorganisasjonen. I tillegg kan ivaretakelse av pårørende legges inn som øvingsmoment i ulike beredskapsøvelser.

Proactima tilbyr også bistand ved etablering av mottak for evakuerte, eller etablering av senter for ivaretakelse av pårørende. Vi kan bistå med opplæring i organisering av denne type mottak, samt opplæring om psykologiske faktorer og reaksjoner som kan oppstå ved en kritisk hendelse.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon

Proactima bistår BKK innen sikring og beredskap

Proactima har blitt tildelt en ny rammeavtale innen sikring...

Proactima og Skanska inngår rammeavtale

Proactima har inngått en ny rammeavtale innen HSEEQ-tjenester med...

Oda Renate Nødtvedt starter i Proactima i dag

Vi har gleden av å presentere Oda Renate Nødtvedt som...

Proactima og Vår Energi inngår rammeavtale

Rammeavtalen for HSSEQ-tjenester ble signert fredag 4. juni og er gjeldende for 5 år.