TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Pårørendehåndtering

Proactima leverer kurs og praktisk opplæring av mottakspersonalet som er involvert i håndtering av pårørende, og bistår ved etablering av evakueringssenter eller etablering av et senter for å beskytte pårørende. Vi kan bistå med opplæring i å organisere denne typen senter, samt opplæring i forhold til psykologiske faktorer og reaksjoner som kan oppstå ved en kritisk hendelse.

Beredskapssituasjoner krever at ledere gjør hurtige og gode beslutninger under stress. Stress påvirker oppmerksomhet, minne og kommunikasjon. Å være klar over dette er nødvendig for god ledelse. Proactima kan gi alt fra forelesninger og trening i menneskelige reaksjoner i krisesituasjoner for beredskapsorganisasjonen, til utvalgsprosesser for beredskapspersonell.

Gjennom trening, simulering og øvelser, kan vi bidra med observasjons- og kommunikasjonstrening for personell som deltar eller vil delta i beredskapsorganisasjoner.

Proactima har også psykologer som kan bistå organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner i tilfelle kritiske hendelser.

Vi tilbyr ulike former for oppfølging, som å avdekke eller debriefe i grupper, eller individuell oppfølging. Vi kan også bistå med etableringen av en kollegastøtteordning gjennom kurs og oppfølging for hver organisasjon.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon

Proactima bistår BKK innen sikring og beredskap

Proactima har blitt tildelt en ny rammeavtale innen sikring...

Proactima og Skanska inngår rammeavtale

Proactima har inngått en ny rammeavtale innen HSEEQ-tjenester med...

Oda Renate Nødtvedt starter i Proactima i dag

Vi har gleden av å presentere Oda Renate Nødtvedt som...

Proactima og Vår Energi inngår rammeavtale

Rammeavtalen for HSSEQ-tjenester ble signert fredag 4. juni og er gjeldende for 5 år.