TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Pårørendehåndtering

Proactima leverer kurs og praktisk opplæring av mottakspersonalet som er involvert i håndtering av pårørende, og bistår ved etablering av evakueringssenter eller etablering av et senter for å beskytte pårørende. Vi kan bistå med opplæring i å organisere denne typen senter, samt opplæring i forhold til psykologiske faktorer og reaksjoner som kan oppstå ved en kritisk hendelse.

Beredskapssituasjoner krever at ledere gjør hurtige og gode beslutninger under stress. Stress påvirker oppmerksomhet, minne og kommunikasjon. Å være klar over dette er nødvendig for god ledelse. Proactima kan gi alt fra forelesninger og trening i menneskelige reaksjoner i krisesituasjoner for beredskapsorganisasjonen, til utvalgsprosesser for beredskapspersonell.

Gjennom trening, simulering og øvelser, kan vi bidra med observasjons- og kommunikasjonstrening for personell som deltar eller vil delta i beredskapsorganisasjoner.

Proactima har også psykologer som kan bistå organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner i tilfelle kritiske hendelser.

Vi tilbyr ulike former for oppfølging, som å avdekke eller debriefe i grupper, eller individuell oppfølging. Vi kan også bistå med etableringen av en kollegastøtteordning gjennom kurs og oppfølging for hver organisasjon.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel.

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.