TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Beredskapsanalyse

Stadig flere ser behov for, og gjennomfører, beredskapsanalyser for å sikre en målrettet dimensjonering av sin beredskap.

Beredskapsanalyser reduserer tilfeldigheter innen valg av beredskap, gir en bedre beredskapsforståelse (f eks bedre forståelse av ressurs- og kompetansebehov og ansvar, myndighet og roller), optimaliserer drift (f eks målrettet og mer effektiv opplæring, trening, øvelser, evaluering, revisjon og læring) samt gjør det enklere å kommunisere begrunnelse for valg av beredskapsløsninger.

Proactima anser beredskapsanalyser som et vesentlig grunnlag når en organisasjon skal utarbeide en beredskapsplan basert på risiko- og sårbarhetsanalyser og sikringsrisikoanalyser.

Proactimas beredskapsanalyser utføres i henhold til aktuelle forskriftskrav og industristandarder. Relevante interessenter er involvert i arbeidet med å sikre gode kvalitetsanalyseresultater, forankre resultater og forenkle gjennomføringen av tiltak. Vi har lang erfaring med å gjennomføre beredskapsanalyser for organisasjoner i ulike sektorer. Ansatte i Proactima underviser også i metodikk for beredskapsanalyser på flere høyskoler/universitet.

Ta kontakt

Jonas Eriksen

Posisjon:Konsulent Fagleder Beredskap og Krisekommunikasjon
Telefon: +47 482 24 662
E-post: Jonas.eriksen@proactima.com

Jonas Eriksen

Konsulent Fagleder Beredskap og Krisekommunikasjon
Jo Tidemann

Jo Tidemann

Posisjon:Konsulent Beredskap og Security
Telefon: +47 990 94 727
E-post: jo.tidemann@proactima.com

Jo Tidemann

Konsulent Beredskap og Security

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.

Proactima inviterer til frokostseminar (fullført)

Hvordan få tidlig varsler om trusler som kan ramme bedriften din?