TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Beredskapsevaluering

Som et ledd i et systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid leverer Proactima tjenester innen evaluering, revisjon og verifikasjon innen krise- og beredskap. Proactima tilbyr evaluering av krise- og beredskap både før og i etterkant av uønskede situasjoner. Sammen med kunden avklares hvilke områder innen krise- og beredskap som skal evalueres.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel.

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.