TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Trening og mediespill

Media kan i løpet av sekunder endre selskapets troverdighet og omdømme. Feil kommunikasjon kan gi varige omdømmesvekkelser.

Journalister er både en trussel og en mulighet – de legger premissene og er med på å styre det etterlatte inntrykket. God forberedelse med strategisk planverk og trening øker sjansen for å komme styrket ut av en krise. Mediespill skal gi en opplevelse av hvordan media vil agerer i en tenkt situasjon, og hvordan selskapet personell vil håndtere det mediepresset som oppstår i en krise.

Proactima har utviklet flere øvingsmodeller:

  • Funksjonstrening; for eksempel praktisk trening med kamera med evaluering, medias arbeidsmetoder, callhandlertrening, budskapsutvikling, bruk av digitale medier i en krise.
  • Tabletop; scenariodiskusjon rundt bordet. Bruk av ønskede virkemidler for økt realisme.
  • Mediespill med reelle spillaktører; intervjuer foran kamera, radiointervjuer og per telefon, pressekonferanse, produksjon av strategiske budskap og lignende underveis. Gjøres som ren medieøvelse, eller sammen med storøvelse med øvrige del av organisasjon.

Hensikten er å se planverk og verktøy i bruk, samt trene hele kommunikasjonsstaben samt ledelse på realistiske mediemøter og strategisk håndtering av omverdens behov for informasjon i en krise.  Selskapets viktigste interessenter inkluderes også i øvelsen hvis mulig. Resultatet er økt mestring, bedre prestasjoner og trygghet til å ta best mulig vare på selskapets omdømme, også i en krisesituasjon.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel.

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.