TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Trening og mediespill

Media kan i løpet av sekunder endre selskapets troverdighet og omdømme. Feil kommunikasjon kan gi varige omdømmesvekkelser.

Journalister er både en trussel og en mulighet – de legger premissene og er med på å styre det etterlatte inntrykket. God forberedelse med strategisk planverk og trening øker sjansen for å komme styrket ut av en krise. Mediespill skal gi en opplevelse av hvordan media vil agerer i en tenkt situasjon, og hvordan selskapet personell vil håndtere det mediepresset som oppstår i en krise.

Proactima har utviklet flere øvingsmodeller:

  • Funksjonstrening; for eksempel praktisk trening med kamera med evaluering, medias arbeidsmetoder, callhandlertrening, budskapsutvikling, bruk av digitale medier i en krise.
  • Tabletop; scenariodiskusjon rundt bordet. Bruk av ønskede virkemidler for økt realisme.
  • Mediespill med reelle spillaktører; intervjuer foran kamera, radiointervjuer og per telefon, pressekonferanse, produksjon av strategiske budskap og lignende underveis. Gjøres som ren medieøvelse, eller sammen med storøvelse med øvrige del av organisasjon.

Hensikten er å se planverk og verktøy i bruk, samt trene hele kommunikasjonsstaben samt ledelse på realistiske mediemøter og strategisk håndtering av omverdens behov for informasjon i en krise.  Selskapets viktigste interessenter inkluderes også i øvelsen hvis mulig. Resultatet er økt mestring, bedre prestasjoner og trygghet til å ta best mulig vare på selskapets omdømme, også i en krisesituasjon.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon

Proactima bistår BKK innen sikring og beredskap

Proactima har blitt tildelt en ny rammeavtale innen sikring...

Proactima og Skanska inngår rammeavtale

Proactima har inngått en ny rammeavtale innen HSEEQ-tjenester med...

Oda Renate Nødtvedt starter i Proactima i dag

Vi har gleden av å presentere Oda Renate Nødtvedt som...

Proactima og Vår Energi inngår rammeavtale

Rammeavtalen for HSSEQ-tjenester ble signert fredag 4. juni og er gjeldende for 5 år.