TEMA

Virksomhetsstyring

Management of Change

En endring er et tiltak for å endre en gjeldende tilstand eller modifisere en funksjon for et vilkårlig objekt. Endringen kan være permanent eller midlertidig som et resultat av en planlagt prosess eller et nødstilfelle. Endringen kan være av type operasjonell, organisatorisk eller teknisk.

Management of Change (MoC) er en styrt og reviderbar prosess for å identifisere, vurdere, håndtere og godkjenne en eller flere endringer. Management of Change er nødvendig for å sikre at nye risikoer er introdusert når endringer iverksettes.

MoC prosessen iverksettes før endringen skal utføres og har som hensikt å identifisere risiko forbundet med endringer og sikre tilstrekkelig håndtering av disse. Prosessen er kritisk for å sikre oppfyllelse av kundens forretningsmål som feks. anleggsintegritet, HMS&K, produksjonskvalitet, produksjonsvolum og kost.

MoC må ikke forveksles med endringsledelse. Endringsledelse kan betraktes som styring av tiltak som iverksettes for å gjennomføre en endring etter at den er godkjent.

Ta kontakt

Thor Schjetne

Konsulent og Fagleder Helhetlig Risikostyring

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Hanne-Marit Berge til Proactima

Hanne-Marit Berge startet i Proactima den 1. august.

OKEA-kontrakt til Proactima

Proactima AS har signert avtale med oljeselskapet OKEA om å bistå med konsulenttjenester i forbindelse med at OKEA overtar operatørskapet for Draugen-feltet i Norskehavet.