TEMA

Risikostyring

Rammeverk for risikostyring

Formålet med risikostyring er å sikre den riktige balansen mellom det å utvikle og skape verdier, og det å unngå ulykker, skader og tap. Risikostyringen skal også bidra til at vår virksomhet er i samsvar med lover og regelverk.

Proactima fasiliterer og utvikler overordnede prinsipper og rammeverk for styring av risiko i kundens virksomhet. Rammeverket fokuserer på styring av risiko i funksjonell linje, fra enkeltprosjekter til forretningsenheter.

Tilnærmingen til risikostyringen er forankret i krav og metode beskrevet kundens gjennomføringsmodell, bransjespesifikke lovverk og forskrifter, samt internasjonale rammeverk for risikostyring (ISO 31000 eller COSO).

Sentrale elementer i rammeverket for risikostyring kan typisk være:

  • Mål for risikostyring i den aktuelle virksomhet
  • Roller og ansvar
  • Gjennomføring av risikostyring
  • Risikomatriser, konsekvensdimensjoner og beslutningskriterier

Ta kontakt

Thor Schjetne

Gruppeleder Risikostyring og Virksomhetsstyring

Proactima styrker teamet innen teknisk og operasjonell rådgivning

I mai begynner Eirik Duesten og Endre Hordnes Aspen...

To nye medarbeidere starter i Proactima

Proactima styrker igjen teamet og har gleden av å...

Det som var rett i går behøver ikke være rett i dag. Men skal det hindre oss fra handling?

Denne historien beskriver kanskje den største utfordringen i det grønne skiftet. Skal vi foreta oss noe eller skal vi vente på vitenskapelige konklusjoner?

Mobilitetsprat med Rune Winther og ITS Norway

med ITS Norway om hvordan man kan bygge mobilitetsløsninger som er smarte, trygge og bærekraftige.