TEMA

Risikostyring

Risikobasert integrasjonsledelse

Proactima har utviklet en metodikk for risikobasert tilnærming i selskapsintegrasjoner bestående av følgende elementer:

  • Integrasjonsstrategi
  • Målsetninger for integrasjonen
  • Prosjektorganisering
  • Arbeidsprosess
  • Planlegging og rapportering
  • Risikostyring
  • Integrasjonsledelse

Styringsmodellen tilpasses til selskapenes risikobilde og situasjonen generelt. 

Proactima har omfattende referanser innenfor integrasjonsstyring.

Ta kontakt

Thor Schjetne

Konsulent og Fagleder Helhetlig Risikostyring

Hermann Steen Wiencke

Leder utvikling og innovasjon

Richard Heyerdahl

Partner og Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap og Virksomhetsstyring

Klimarelatert risiko for petroleumsnæringen – hvordan forenkle det komplekse

Dette var hovedbudskapet til Trond Winther, daglig leder i Proactima, på den årlige Risikostyringskonferansen til Norsk petroleumsforening, som ble arrangert denne uken.

To nye medarbeidere starter i Proactima

Proactima styrker teamet og har gleden av å presentere...

Surbhi Bansal og Åge Landråk starter i Proactima

Proactima har ytterligere styrket laget og knyttet til seg...