TEMA

Risikostyring

Risikobasert integrasjonsledelse

Proactima har utviklet en metodikk for risikobasert tilnærming i selskapsintegrasjoner bestående av følgende elementer:

  • Integrasjonsstrategi
  • Målsetninger for integrasjonen
  • Prosjektorganisering
  • Arbeidsprosess
  • Planlegging og rapportering
  • Risikostyring
  • Integrasjonsledelse

Styringsmodellen tilpasses til selskapenes risikobilde og situasjonen generelt. 

Proactima har omfattende referanser innenfor integrasjonsstyring.

Ta kontakt

Thor Schjetne

Gruppeleder Risikostyring og Virksomhetsstyring

Hermann Steen Wiencke

Leder utvikling og innovasjon

Richard Heyerdahl

Partner og Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap og Virksomhetsstyring

Proactima styrker teamet innen teknisk og operasjonell rådgivning

I mai begynner Eirik Duesten og Endre Hordnes Aspen...

To nye medarbeidere starter i Proactima

Proactima styrker igjen teamet og har gleden av å...

Det som var rett i går behøver ikke være rett i dag. Men skal det hindre oss fra handling?

Denne historien beskriver kanskje den største utfordringen i det grønne skiftet. Skal vi foreta oss noe eller skal vi vente på vitenskapelige konklusjoner?

Mobilitetsprat med Rune Winther og ITS Norway

med ITS Norway om hvordan man kan bygge mobilitetsløsninger som er smarte, trygge og bærekraftige.