TEMA

Risikostyring

Risikobasert integrasjonsledelse

Proactima har utviklet en metodikk for risikobasert tilnærming i selskapsintegrasjoner bestående av følgende elementer:

  • Integrasjonsstrategi
  • Målsetninger for integrasjonen
  • Prosjektorganisering
  • Arbeidsprosess
  • Planlegging og rapportering
  • Risikostyring
  • Integrasjonsledelse

Styringsmodellen tilpasses til selskapenes risikobilde og situasjonen generelt. 

Proactima har omfattende referanser innenfor integrasjonsstyring.

Ta kontakt

Hermann Steen Wiencke

Posisjon:Partner og Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap
Telefon: +47 918 62 484
E-post: Hermann.steen.wiencke@proactima.com

Hermann Steen Wiencke

Partner og Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap

Richard Heyerdahl

Posisjon:Partner og Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap og Virksomhetsstyring
Telefon: +47 905 50 971
E-post: richard.heyerdahl@proactima.com

Richard Heyerdahl

Partner og Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap og Virksomhetsstyring
Thor Schjetne

Thor Schjetne

Posisjon:Konsulent og Fagleder Helhetlig Risikostyring
Telefon: +47 915 10 778
E-post: Thor.schjetne@proactima.com

Thor Schjetne

Konsulent og Fagleder Helhetlig Risikostyring

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Vi forenkler det komplekse – en praktisk tilnærming til ESG

Mange av våre kunder opplever nye krav og forventninger fra sine viktigste interessenter til hva de må gjøre for å være en ansvarlig samfunnsaktør og et attraktivt investeringsobjekt.

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Proactima bidrar til helhetlig risikostyring i demoprogram Elnett21

Elnett21 skal utvikle løsninger for morgendagens elektriske transport og Proactima har bidratt til å kartlegge risiko for på et overordnet nivå, for å identifisere hendelser og forhold som kan hindre at demoprosjektets mål nås.