TEMA

Teknisk og operasjonell sikkerhet

Våre analytikere har lang erfaring innen feltene:

  • Operasjonell risikostyring
  • HMS-styring og rådgivning i prosjekter og drift
  • Sikkerhetsstrategier, ytelsesstandarder, barrierestyring
  • Sikkerhetsrådgivning
  • Tekniske sikkerhetsstudier
  • Tekniske granskinger

Proactima utfører et bredt spekter av brann-, eksplosjons- og strømningsanalyser ved hjelp av sertifiserte CFD-verktøy.

Ta kontakt

Ingvild Aker

Leder teknisk og operasjonell rådgivning og analyse

Proactima og Skanska inngår rammeavtale

Proactima har inngått en ny rammeavtale innen HSEEQ-tjenester med...

Proactima og Vår Energi inngår rammeavtale

Rammeavtalen for HSSEQ-tjenester ble signert fredag 4. juni og er gjeldende for 5 år.

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel.

Trine Solvang Nikolaisen startet i Proactima

I Proactima vil Trine jobbe hovedsakelig med strategisk rådgivning innenfor ESG og bærekraft.