TEMA

Teknisk og operasjonell sikkerhet

Våre analytikere har lang erfaring innen feltene:

  • Pålitelighet og tilgjengelighet.
  • Sikkerhets- og risikostudier.

Proactima utfører et bredt spekter av brann-, eksplosjons- og strømningsanalyser ved hjelp av sertifiserte CFD-verktøy.

Ta kontakt

Ingvild Aker

Leder teknisk og operasjonell rådgivning og analyse

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel.

Trine Solvang Nikolaisen startet i Proactima

I Proactima vil Trine jobbe hovedsakelig med strategisk rådgivning innenfor ESG og bærekraft.

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Webinar – Hvordan få tidlig varsel om trusler som kan ramme virksomheten din?

Proactima inviterer til webinar om hvordan virksomheter kan beskytte seg mot ukjente trusler.