TEMA

Teknisk og operasjonell sikkerhet

Proactima har målsatt seg å bistå med tjenester knyttet til samfunnskritiske prosesser. Bærekraftsmålene i dagens samfunn angår oss alle. Vårt utgangspunkt er derfor å skape bærekraftig utvikling.

Vi kan bistå virksomheter som vil arbeide målrettet for å få til en bærekraftig utvikling. Våre tjenester retter seg mot både private næringsliv og offentlig sektor og inkluderer bevisstgjøring og kompetanseutvikling, ledelses strategi og implementering, samt bærekrafts dokumentasjon.

Ta kontakt

Ingvild Aker

Leder Teknisk og Operasjonell Sikkerhet

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel.

Trine Solvang Nikolaisen startet i Proactima

I Proactima vil Trine jobbe hovedsakelig med strategisk rådgivning innenfor ESG og bærekraft.

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Webinar – Hvordan få tidlig varsel om trusler som kan ramme virksomheten din?

Proactima inviterer til webinar om hvordan virksomheter kan beskytte seg mot ukjente trusler.