Hva vi gjør:

Teknisk og operasjonell sikkerhet

Våre analytikere har lang erfaring innen feltene:

  • Operasjonell risikostyring
  • HMS-styring og rådgivning i prosjekter og drift
  • Sikkerhetsstrategier, ytelsesstandarder, barrierestyring
  • Sikkerhetsrådgivning
  • Tekniske sikkerhetsstudier
  • Tekniske granskinger

Proactima utfører et bredt spekter av brann-, eksplosjons- og strømningsanalyser ved hjelp av sertifiserte CFD-verktøy.

Kontaktpersoner