TEMA

Teknisk og operasjonell sikkerhet

Brann-, eksplosjons- og strømningsanalyse

Proactima utfører et bredt spekter av brann-, eksplosjons- og strømningsanalyser ved hjelp av sertifiserte CFD-verktøy.

Verktøy vi bruker:

Computational Fluid Dynamics (CFD) programvare Kameleon FireEx (KFX) brukes til å simulere branner (jetbranner, bassengbranner, diffusive branner) og ikke antente  gassutslipp (ikke antente bluss, ventiler og utilsiktede utslipp). KFX brukes vanligvis til å evaluere konsekvenser av branner som:

 • Røyk- og varmeeksponering av personell, rømningsveier og evakueringsmidler
 • Varmeeksponering av strukturer for passiv brannbeskyttelse (PFP) optimalisering *
  Blussstråleeksponering av personell og utstyr
 • Effekten av brannvann på branner
 • Gasseksponering av personell (giftige gasser) og spesifikke antennelseskilder som luftinntak

* Termiske belastninger fra simulerte branner kan eksporteres til FAHTS for ikke-lineære strukturanalyser i USFOS.

FLACS er en kraftig CFD-programvare (Computational Fluid Dynamics) for modellering av konsekvenser i full 3D for alle typiske brannfarlige og giftige frigjøringsscenarier. Den brukes mye i olje- og gass- og prosessindustrien, og mer nylig også for hydrogenspredning og eksplosjonssimuleringer. Vi brukes FLACS vanligvis til følgende offshore- og landstudier:

 • Eksplosjonsstudie
 • Naturlig / mekanisk ventilasjonsstudie
 • Studie av gassspredning
 • Giftige spredningsberegninger
 • Optimalisering av gassdetektor

Vi knytter også resultatene fra FLACS-simuleringer til ASAP for videre risikovurdering.

Ta kontakt

Ingvild Aker

Leder teknisk og operasjonell rådgivning og analyse

Havbruksseminar om innovasjon, risikostyring og bærekraft

Innovasjon, risikostyring og bærekraft innen havbruk står på dagsorden med åpent arrangement på Havets Hus i Stavanger.

Berit Cathrine Dysjaland starter som HR-leder i Proactima

Berit Cathrine kommer fra Shell, som er anerkjent for å være ledende innenfor HR-feltet.

Kartlegger risikostyring i havbruksnæringen

Proactima går nå i gang med en spørreundersøkelse blant norske laks- og ørretprodusenter og teknologileverandører, på oppdrag for Fiskeridirektoratet.