TEMA

Teknisk og operasjonell sikkerhet

Pålitelighets- og tilgjengelighetsstudier

Våre analytikere har lang erfaring innen feltene pålitelighet og tilgjengelighet. Vi leverer et bredt spektrum av studier innen disse, som for eksempel produksjonstilgjengelighet og  sikkerhetsintegritetsnivå (SIL-studier) for instrumenterte sikkerhetssystemer.  

Verktøy vi bruker:

En RAM-analyse – en produksjonsytelsesanalyse – krever en avansert metode og et tilsvarende avansert programvareverktøy. Lilleaker Consulting har vært en aktiv deltaker i utviklingen av Miriam RAM Studio-programvarepakken. Miriam RAM Studio modellerer et strømningsnettverk der hendelser som oppstår i nettverket påvirker tilgjengeligheten til systemet. Systemkonfigurasjon, feil og reparasjonsdata, forskjellige driftsmodi, reservedeler og reparasjonsressurser er bare noen av elementene som kan fanges i simuleringsmodellen.

Ta kontakt

Roar Renton

Gruppeleder Pålitelighet og Tilgjengelighet

Kartlegger risikostyring i havbruksnæringen

Proactima går nå i gang med en spørreundersøkelse blant...

Klimarelatert risiko for petroleumsnæringen – hvordan forenkle det komplekse

Dette var hovedbudskapet til Trond Winther, daglig leder i Proactima, på den årlige Risikostyringskonferansen til Norsk petroleumsforening, som ble arrangert denne uken.

To nye medarbeidere starter i Proactima

Proactima styrker teamet og har gleden av å presentere...