TEMA

Teknisk og operasjonell sikkerhet

Pålitelighets- og tilgjengelighetsstudier

Våre analytikere har lang erfaring innen feltene pålitelighet og tilgjengelighet. Vi leverer et bredt spektrum av studier innen disse, som for eksempel produksjonstilgjengelighet og  sikkerhetsintegritetsnivå (SIL-studier) for instrumenterte sikkerhetssystemer.  

Verktøy vi bruker:

En RAM-analyse – en produksjonsytelsesanalyse – krever en avansert metode og et tilsvarende avansert programvareverktøy. Lilleaker Consulting har vært en aktiv deltaker i utviklingen av Miriam RAM Studio-programvarepakken. Miriam RAM Studio modellerer et strømningsnettverk der hendelser som oppstår i nettverket påvirker tilgjengeligheten til systemet. Systemkonfigurasjon, feil og reparasjonsdata, forskjellige driftsmodi, reservedeler og reparasjonsressurser er bare noen av elementene som kan fanges i simuleringsmodellen.

Ta kontakt

1. juli 2022 trer Åpenhetsloven i kraft – er din virksomhet klar?

Åpenhetsloven eller Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med...

Ny metode for å vurdere bærekraft i mobilitetsprosjekter

Bærekraft har spilt en viktig rolle i norske mobilitetsprosjekter...

Trenger egentlig oppstartsselskaper et styringssystem?

- Hvem skal gjøre hva, hvor? Og når. Hvem bestemmer, og når tar vi beslutninger. Uten et styringssystem blir ideen en kortlevd suksess, sier Christian.

Digital pass på alt du eier – det er bærekraftig det!

EU foreslo allerede i 2009 at hver battericelle skulle kunne spores med hjelpe av en QR kode. Som et pass.