Teknisk og operasjonell sikkerhet:

Pålitelighets- og
tilgjengelighetsstudier

Våre analytikere har lang erfaring innen feltene pålitelighet og tilgjengelighet. Vi leverer et bredt spektrum av studier innen disse, som for eksempel produksjonstilgjengelighet og  sikkerhetsintegritetsnivå (SIL-studier) for instrumenterte sikkerhetssystemer.  

Verktøy vi bruker:

En RAM-analyse – en produksjonsytelsesanalyse – krever en avansert metode og et tilsvarende avansert programvareverktøy. Lilleaker Consulting har vært en aktiv deltaker i utviklingen av Miriam RAM Studio-programvarepakken. Miriam RAM Studio modellerer et strømningsnettverk der hendelser som oppstår i nettverket påvirker tilgjengeligheten til systemet.

Systemkonfigurasjon, feil og reparasjonsdata, forskjellige driftsmodi, reservedeler og reparasjonsressurser er bare noen av elementene som kan fanges i simuleringsmodellen.

Kontaktpersoner

Tjenester