TEMA

Teknisk og operasjonell sikkerhet

Sikkerhets- og risikostudier

Proactima utfører risikovurderinger for å gi våre kunder beslutningsstøtte til sikker utforming og drift av installasjoner og for å verifisere at både myndighetskrav og bedriftsinterne risikoakseptkriterier overholdes. Proactimas spesialister utfører et bredt spekter av sikkerhets- og risikovurderingsrelaterte oppgaver. Proactima utfører alle oppgaver knyttet til sikkerhet og risikovurdering for landbasert industri, offshorenæring, infrastruktur, elkraftsystem etc., primært for marked i Norge. NB! Listen er ikke utfyllende. Ta kontakt for ytterligere informasjon om hva vi kan hjelpe med.

  • Offshore petroleumsregelverk
  • Storulykkesforskriften
  • Hydrogensikkerhet
  • Eksplosjonsverndokument
  • Fjernvarme
  • CO2-fangst

Verktøy vi bruker:

Advanced Safety Analysis Package (ASAP) er et proprietært programvareverktøy som estimerer risikoen for personell og tap av hovedsikkerhetsfunksjoner knyttet til brannfarlige og giftige lekkasjer, branner og eksplosjoner på olje- og gassanlegg både offshore og på land. Programvaren analyserer en kjede av hendelser etter en lekkasje ved å ta hensyn til ventilasjonsforhold, prosessforhold, sikkerhetsbarrierer, rømningsmuligheter, layout og bemanningsfordeling.

Ta kontakt

Ingvild Aker

Leder teknisk og operasjonell rådgivning og analyse

1. juli 2022 trer Åpenhetsloven i kraft – er din virksomhet klar?

Åpenhetsloven eller Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med...

Ny metode for å vurdere bærekraft i mobilitetsprosjekter

Bærekraft har spilt en viktig rolle i norske mobilitetsprosjekter...

Trenger egentlig oppstartsselskaper et styringssystem?

- Hvem skal gjøre hva, hvor? Og når. Hvem bestemmer, og når tar vi beslutninger. Uten et styringssystem blir ideen en kortlevd suksess, sier Christian.

Digital pass på alt du eier – det er bærekraftig det!

EU foreslo allerede i 2009 at hver battericelle skulle kunne spores med hjelpe av en QR kode. Som et pass.