Hva vi gjør:

Sikring - security

Vi gir råd og veiledning for å sikre samfunnskritiske verdier. Vår sikkerhetsekspertise bidrar til forsvarlig sikkerhetsnivå i din bedrift.

  • For mange er det overveldende å forholde seg til nye krav i lover, forskrifter, standarder og forventningene fra samfunnet.
  • Våre konsulenter har operativ bransjeerfaring og forstår hvilken risiko nye trusler og sårbarheter innebærer for din virksomhet. Vi finner gode løsninger som både fungerer i drift – og samtidig svarer ut krav og forventninger fra myndigheter, sertifiseringsorganer og andre interessenter.
  • Vi jobber tett med deg slik at dine sikringstiltak blir mest mulig hensiktsmessige, virkningsfulle og kosteffektive. Vi er også opptatt at de er til minst mulig sjenanse for brukere og andre berørte parter.

Vi anbefaler en helhetlig tilnærming til sikkerhetsarbeidet for å oppnå en balansert sikring av verdier. Ved å se på samlet virking av ulike sikringstiltak, oppnås forsvarlig sikkerhetsnivå mer effektivt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe akkurat deg med organisatorisk sikkerhet (sikkerhetsstyring), informasjonssikkerhet, personellsikkerhet og fysisk sikkerhet.

Kontaktpersoner

Tjenester