TEMA

Sikring - security

Vi gir råd og veiledning for å sikre samfunnskritiske verdier. Vår sikkerhetsekspertise bidrar til forsvarlig sikkerhetsnivå i din bedrift.

  • For mange er det overveldende å forholde seg til nye krav i lover, forskrifter, standarder og forventningene fra samfunnet.
  • Våre konsulenter har operativ bransjeerfaring og forstår hvilken risiko nye trusler og sårbarheter innebærer for din virksomhet. Vi finner gode løsninger som både fungerer i drift – og samtidig svarer ut krav og forventninger fra myndigheter, sertifiseringsorganer og andre interessenter.
  • Vi jobber tett med deg slik at dine sikringstiltak blir mest mulig hensiktsmessige, virkningsfulle og kosteffektive. Vi er også opptatt at de er til minst mulig sjenanse for brukere og andre berørte parter.

Vi anbefaler en helhetlig tilnærming til sikkerhetsarbeidet for å oppnå en balansert sikring av verdier. Ved å se på samlet virking av ulike sikringstiltak, oppnås forsvarlig sikkerhetsnivå mer effektivt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe akkurat deg med organisatorisk sikkerhet (sikkerhetsstyring), informasjonssikkerhet, personellsikkerhet og fysisk sikkerhet.

Ta kontakt

Cato Vivelid Nilssen

Fagleder security

Klimarelatert risiko for petroleumsnæringen – hvordan forenkle det komplekse

Dette var hovedbudskapet til Trond Winther, daglig leder i Proactima, på den årlige Risikostyringskonferansen til Norsk petroleumsforening, som ble arrangert denne uken.

To nye medarbeidere starter i Proactima

Proactima styrker teamet og har gleden av å presentere...

Endringene rundt det grønne skiftet vil treffe alle aktører i arbeidslivet

Vi står midt i en pandemi samtidig som klimaendringene påvirker oss i større og større grad. De nye endringene krever omstilling og handling i bedriftene.