TEMA

Sikring - security

Vi hjelper deg med effektiv håndtering av sikringsrisiko – for å ta vare på dine verdier

Risikobildet i samfunnet er i stadig endring. Tilsiktede handlinger og de kostbare følgene av disse, får stor oppmerksomhet i dag. Vi ser et internasjonalt politisk bilde som endres raskt og en rivende teknologisk utvikling og digitalisering.  Rekken av sikringshendelser som har rammet nasjonale og internasjonale virksomheter de siste årene er lang. Samfunnet, myndighetene og kundene forventer at din virksomhet kjenner og håndterer sikringsrisiko.

Å være uforberedt kan koste dyrt både med tanke på liv, økonomi, effektivitet og ikke minst omdømme. For mange er det overveldende å forholde seg til både forventninger fra kunder og samfunn, nye krav i lover, forskrifter og standarder – samtidig som virksomheten skal drives effektivt! I Proactima kan vi lover, regler og standarder.

Proactima er et bindeledd mellom teknisk sikringskompetanse og risikoeiere. Vi kan omsette sikringsbehov til beslutningsunderlag, og beslutninger til sikringstiltak.

Vi:

  • tilrettelegger for at du skal kunne styre sikringsrisiko med systemer og verktøy du allerede har
  • tilbyr tilpassede verktøy og metoder som bidrar til effektiv risikostyring
    kjenner nye trusler og sårbarheter, og fordi våre konsulenter selv har operativ bransjeerfaring, forstår vi også hvilken risiko dette kan innebære for din virksomhet.
  • kartlegger din og dine leverandørers status. Vi kan revisjon, tilsyn, øvelser og sårbarhetskartlegging.
  • hjelper deg med å finne de effektive tiltakene

Vi har spisskompetanse på nye regelverk, standarder, krav og forventninger og kan:

  • Vurdere om din virksomhet oppfyller krav
  • Si hva din virksomhet mangler for å oppfylle kravene
  • Fortelle hvordan din virksomhet kan oppfylle nye krav – effektivt
  • Følge opp leverandørene dine for å sikre at de oppfyller kravene som er viktige for deg

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg!

Ta kontakt

Anne-Kari Valdal

Posisjon:Fagleder Security/Sikring
Telefon: +47 990 04 026
E-post: anne-kari.valdal@proactima.no

Anne-Kari Valdal

Fagleder Security/Sikring

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.

Proactima har utviklet unik varsling av lakselus-spredning

Proactima har utviklet en simuleringstjeneste som forutsier hvor og hvordan havstrømmene beveger seg mellom fiskeoppdrettsanlegg.

Proactima kartlegger for NVE hvordan tingenes internett (IoT) brukes i dagens kraftforsyning

På oppdrag fra NVE har Proactima utarbeidet en kartleggingsrapport om bruk av tingenes internett (IoT) i dagens kraftforsyning.

Et sunt arbeidsmiljø krever riktige arbeidsmiljø-standarder

Grenseverdier utgjør et viktig grunnlag for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø